Social

Condițiile în care o persoană cu dizabilități poate beneficia de evaluarea periodică la domiciliu

Condițiile în care o persoană cu dizabilități poate beneficia de evaluarea periodică la domiciliu
focuspress.ro

Persoanele cu dizabilități grave pot cere ca reevaluarea periodică să se facă la domiciliu, ceea ce le scutește de drumurile repetate la comisiile de evaluare, potrivit unor modificări apărute în 2022 la legislația privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. De asemenea, printr-o lege oficializată în luna ianuarie 2023, noțiunea de reevaluare periodică a fost înlocuită cu cea de evaluare periodică.

Reevaluare la domiciliul persoanei

În urmă cu aproximativ un an, Legea nr.40/2022 a stabilit că, la cererea unei persoane încadrate anterior în gradul de handicap grav sau a reprezentantului său legal, reevaluarea periodică să poată avea loc la domiciliul persoanei în cauză.

Iar, recent, prin Legea nr.16/ 2023, s-a stabilit că “pentru persoanele cu handicap, pentru care comisia de evaluare a stabilit anterior încadrarea în gradul de handicap grav (…), evaluarea periodică se poate face la domiciliul persoanei, la cererea acesteia ori a reprezentantului său legal”.

Astfel, potrivit noii legi, serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București se deplasează la domiciliul persoanei după o prealabilă programare și informare a acesteia cu privire la data și ora efectuării evaluării periodice.

Excepții

Excepție se face în cazul persoanelor cu handicap a căror afecțiune a generat deficiențe funcționale și/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil și care nu pot urma programe de recuperare, caz în care comisia de evaluare stabilește un termen permanent de valabilitate a certificatului, fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.

Grade și tipuri de handicap

Potrivit celor stabilite în Legea nr.448/2006, gradele de handicap sunt: ușor, mediu, accentuat, grav. De asemenea, tipurile de handicap sunt fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Măsuri pentru persoanele cu dizabilități

Prin Legea nr.7/2023, anul acesta au mai fost stabilite o serie de măsuri ce vizează persoanele cu dizabilități. Prin urmare, de anul acesta, cel puțin teoretic, aceste persoane pot primi bani pentru recuperare sau reabilitare sub forma unor tichete acordate anual la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist.

Iar, pe lângă bani pentru terapia de recuperare, persoanele cu dizabilități vor putea primi și alte beneficii, inclusiv bani pe care să-i folosească inclusiv pentru pentru plata chiriei sau a utilităților publice, în cazul unei locuințe închiriate din mediul privat.

Și tot de anul acesta, persoanele cu dizabilități vor putea cere, indiferent de venituri, un stimulent de inserție pe piața muncii, bani destinați păstrării unui loc de muncă sau facilitării ocupării unuia nou, potrivit avocatnet.ro.