Actual International

Consiliul European vrea acţiuni suplimentare pentru protejarea europenilor împotriva terorismului

Consiliul European vrea acţiuni suplimentare pentru protejarea europenilor împotriva terorismului

Consiliul European a invitat statele membre să continue discuțiile cu privire la schimbul eficace de informații privind luptătorii teroriști străini care constituie o amenințare gravă. Acesta solicită autorităților să emită interdicții de intrare pentru resortisanții țărilor terțe care constituie o amenințare la adresa securității naționale și să continue introducerea acestor interdicții în Sistemul de Informații Schengen. Consiliul încurajează cooperarea continuă între autoritățile responsabile de combaterea terorismului și cele responsabile cu acordarea dreptului de ședere, în vederea asigurării unei mai bune coordonări.

Consiliul European vrea acţiuni suplimentare pentru protejarea europenilor împotriva terorismului

Consiliul a adoptat ieri concluziile privind realizările și etapele următoare referitoare la protejarea europenilor împotriva terorismului.

Consiliul mai solicită statelor membre să exploreze modalități de limitare a mijloacelor de acțiune ale celor care promovează radicalizarea și îndeamnă la vigilență pentru a se asigura că organizațiile care promovează violența și ura nu pot beneficia de fonduri publice.

Statele membre sunt invitate să se coordoneze în continuare în ceea ce privește măsurile restrictive și măsurile de interzicere a intrării în Uniunea Europeană și solicită Comisiei să ia în considerare necesitatea unor evoluții juridice care să permită recunoașterea reciprocă a interdicțiilor de intrare pentru persoanele suspectate de terorism.

Consiliul subliniază necesitatea continuării schimburilor pentru accesul la datele digitale, inclusiv în domenii precum păstrarea datelor, criptarea sau inteligența artificială. De asemenea, Consiliul invită Comisia să evalueze oportunitatea unei inițiative legislative de stabilire a unor norme minime cu privire la definițiile infracțiunilor și la pedepsele pentru traficul ilicit de arme.

În urma unei serii de atentate începând din 2015, Uniunea Europeană a adoptat diverse măsuri pentru a pune capăt terorismului

Deși responsabilitatea de a combate criminalitatea și de a apăra securitatea le revine în primul rând statelor membre, atacurile teroriste din ultimii ani au demonstrat că aceasta este, de asemenea, o responsabilitate comună, pe care trebuie să și-o asume împreună. UE contribuie la protejarea cetățenilor săi acționând ca principal forum de cooperare și coordonare între statele membre.

În 2015, liderii UE au emis o declarație comună pentru a orienta activitatea UE și a statelor sale membre. În această declarație s-a solicitat luarea de măsuri specifice, care să se axeze pe trei domenii:

  • garantarea securității cetățenilor
  • prevenirea radicalizării și ocrotirea valorilor
  • cooperarea cu partenerii internaționali

În noiembrie 2020, în urma atentatelor teroriste din Franța, Germania și Austria, miniștrii afacerilor interne din UE au convenit să își intensifice și mai mult eforturile comune de combatere a terorismului, fără a compromite valorile comune ale UE, precum democrația, justiția și libertatea de exprimare.

În decembrie 2020, liderii UE și-au reafirmat unitatea în lupta împotriva radicalizării, a terorismului și a extremismului violent.