Actual Social

Consultanță pentru șomerii care vor demararea unei afaceri. Ce instituție îi ajută și care e procedura

Consultanță pentru șomerii care vor demararea unei afaceri. Ce instituție îi ajută și care e procedura
capital.ro/rador.ro

În luna decembrie 2022, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a pus în dezbatere publică procedura de profilare în funcție de gradul de ocupabilitate a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, iar luni, 16 ianuarie 2023, aceasta a apărut în Monitorul Oficial.

Cum poate ajuta ANOFM un șomer

Pentru fiecare persoană fără job care se înregistrează (prin completarea unui „chestionar”), ANOFM va stabili prin ce tip de măsuri va putea ajuta fiecare șomer în parte, de la informarea și consilierea privind angajarea la un loc de muncă până la subvenționarea locului de muncă sau chiar acordarea de ajutor, oferirea de consultață pentru demararea unui afaceri proprii.

Ordinul ANOFM nr. 1073/2022

Această idee a unei proceduri de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă a fost introdusă în „Legea nr.76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă” încă din 2016, însă un ordin în acest sens a apărut în Monitorul Oficial abia anul acesta, fiind vorba de „Ordinul ANOFM nr. 1073/2022”.

Încadrarea șomerilor în nivelurile de  ocupabilitate

Conform prevederilor Ordinului ANOFM nr. 1073/2022, persoanelor în căutare unui loc de muncă li se va aplica un nivel de ocupabilitate, asta însemnând cât de ușor își vor găsi și vor menține un loc de muncă, în funcție de răspunsul la anumite întrebări.  Iar, aceste niveluri de ocupabilitate sunt:

 • „ușor ocupabil”,
 • „mediu ocupabil”,
 • „greu ocupabil”,
 • „foarte greu ocupabil”,

termene care erau deja menționate în Legea 76/2002.

Criterii pentru încadrarea șomerilor în nivelurile de  ocupabilitate

Pentru încadrarea șomerilor în nivelurile de  ocupabilitate se iau în considerare anumite criterii, respectiv:

 1. Geografice, respectiv tipul localității în care trăiește;
 2. Nivelul studiilor;
 3. Vârsta, respectiv următoarele grupe de vârstă: până la împlinirea vârstei de 45 de ani și cel puțin 45 de ani;
 4. Apartenența la un grup vulnerabil sau grup cu nevoi speciale. Se vor avea în vedere încadrarea în cel puțin una din următoarele categorii: șomer de lungă durată, persoană cu dizabilități, tânăr cu risc de marginalizare socială sau refugiat sau persoană aflată sub o altă formă de protecție internațională;
 5. Ocupaționale: natura sezonieră a activității prestate, experiență profesională în ultimii cinci ani, experiență profesională în ocupația vizată în ultimii trei ani, calificarea/ ocupația, calificarea/ ocupația relevantă;
 6. Personale, cum ar fi probleme legate de locuință, în curs de schimbare a domiciliului, activități casnice urgente etc;
 7. Familiale, cum ar fi situații care le împiedică sau îngreunează procesul de ocupare, rudă bolnavă care necesită îngrijire, copii mici coroborat cu inexistența creșei sau grădiniței etc;
 8. Medicale, cum ar fi că sunt bolnavi cronici, au operații programate, trec prin perioade de recuperare, au restricții medicale cu privite la activitățile pe care le poate desfășura;
 9. Disponibilitatea de a se încadra în muncă într-un orizont de timp cât mai redus, de a participa la programe de formare profesională, de a se încadra în altă ocupație decât cea pentru care are experiență sau pregătire;
 10. Motivația de a se încadra în muncă.

Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă

Apoi, după stabilirea nivelului de ocupabilitate după aplicare criteriilor de mai sus, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă stabilește măsurile adecvate pentru stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, pentru cei „ușor ocupabili”, măsurile vizate sunt:

 • informare și consiliere profesională;
 • mediere;
 • consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;
 • drepturi bănești, cum ar fi prime de mobilitate, prime de inserție, prime de activare;
 • subvenționarea locului de muncă.

În cazul șomerilor cu nivelul de ocupabilitate mediu, pe lângă măsurile de mai sus, se va putea oferi și:

 • evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite în afara unui cadru formal (loc de muncă sau cursuri),
 • cursuri de formare profesională.

Pentru șomerii „greu ocupabili”, pe lângă cele menționate mai sus (fiind exclusă consultanța pentru începerea unei activități pe cont propriu),  se va oferi și  includerea în cadrul unor programe, care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor.

Pentru șomerii „foarte greu ocupabili” este prevăzută, pe lângă măsurile deja menționate, îndrumare pentru includerea în programul „A doua șansă”.

Scopul procedurii de profilare a șomerilor

Conform Legii 76/2002, scopul acestei proceduri de profilare este ca, pentru șomerii cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu și foarte greu, să se poată oferi (cu acordul angajatorului) îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă, timp de maximum trei luni, potrivit avocatnet.ro.