Lifestyle

Cum se poate face recuperarea concediului de odihnă nefolosit?

concediile de odihnă
sursa foto: arhiva companiei

Discuțiile legate de utilizarea concediului de odihnă sunt o temă recurentă printre angajați, în special la începutul anului, când aceștia constată că nu au utilizat toate zilele de concediu disponibile pentru anul precedent.

Angajații care nu au beneficiat de cele 20 de zile minime de concediu de odihnă în 2023 au posibilitatea să solicite angajatorului acordarea acestora până la jumătatea anului 2025.

Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă

(1) Dreptul la concediu de odihnă anual platit este garantat tuturor salariaților.

(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Art. 146. Efectuarea și compensarea concediului de odihnă

(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv. Cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioada de 18 luni. Începând cu anul următor celui in care s-a născut dreptul la concediul de odihna anual.

(3) Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai în cazul încetării contractului individual de muncă, potrivit ZF.