Actual Social

Deși de la 1 februarie 2023, cardurile de energie trebuie distribuite, Guvernul deja se confruntă cu mari probleme

Deși de la 1 februarie 2023, cardurile de energie trebuie distribuite, Guvernul deja se confruntă cu mari probleme
sighet247.ro

Cu toate că Guvernul a promis un ajutor de 1400 de lei în acest an românilor vulnerabili pentru decontarea datoriilor la plata facturilor de energie și gaze, acesta se confruntă cu o mare problemă: nu știe toate adresele beneficiarilor și nici câți locuiesc la aceeași adresă pentru a calcula venitul eligibil pe gospodărie.

Aceste probleme apar în nota de fundamentare a unui proiect de Ordonanță aflat miercuri pe agenda de la Palatul Victoria, iar soluțiile propuse de Guvern sunt declarații pe propria răspundere date de potențialii beneficiari și colectarea acestora de către Poșta Română.

Reamintim că banii se acordă per loc de consum, iar în gospodăriile cu mai mulți locuitori, venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 2.000 lei.

Problemele concrete cu care Guvernul se confruntă privind acordarea ajutorului de 1.400 de lei

În decembrie 2022, Guvernul a adoptat OUG nr.166/ 2022, potrivit căreia prin care a promis pentru anul 2023 un ajutor financiar de 1.400 de lei către persoanele vulnerabile pentru compensarea preţurilor la energie, acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe – februarie și septembrie 2023.

Iar, sprijinul acordat doar unor beneficiari eligibili se atribuie numai pentru achitarea datoriilor curente şi/sau restante faţă de furnizorii de energie, printr-un mecanism specific prevăzut de Ordonanță.

De asemenea, mecanismul se bazează pe identificarea beneficiarilor eligibili pe loc de consum, respectiv pe identificarea corectă a adresei de domiciliu a potențialilor beneficiari de sprijin/a beneficiarilor de sprijin, inclusiv a persoanelor care locuiesc la aceeași adresă cu beneficiarul de sprijin, în vederea calculării veniturilor medii per loc de consum/gospodărie.

În multe situații nu se pot identifica coabitanții pentru un loc de consum

În nota de fundamentare se precizează următoarele aspecte:

 • „Pentru identificarea beneficiarilor eligibili este necesară cooperarea dintre diverse instituții, în principal prin interogarea bazelor de date existente la nivelul instituțiilor implicate, operaționalizarea unui sistem informatic de gestionare a acestor date și extragerea informațiilor necesare pentru identificarea corectă a beneficiarilor eligibili.
 • Având în vedere că sprijinul acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie este suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, se impune prelucrarea cu acuratețe a informațiilor existente în bazele de date ale instituțiilor implicate, pentru asigurarea unor piste de audit adecvate și corelarea / confruntarea acestora cu situația reală din teritoriu / loc de consum / gospodărie.
 • Urmare a simulărilor efectuate prin cooperarea instituțiilor implicate, s-a constatat că în foarte multe situații nu se pot identifica coabitanții pentru un loc de consum și este astfel necesar să se identifice persoanele în cauză în baza unor declarații pe propria răspundere date de către beneficiarul de sprijin.
 • Problemele de identificare exactă a adresei beneficiarilor se datorează în principal inexistentei cartografierii exacte a rețelei de străzi, îndeosebi în mediul rural, unde sunt sate întregi în care străzile nu au nume. Și în mediul urban se pot găsi străzi fără nume, străzi cu același nume în același oraș.
 • Poșta Română poate asigura tipărirea, distribuirea, preluarea, scanarea și transmiterea informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere, în condițiile în care beneficiarii de sprijin se regăsesc pe întreg teritoriul României, în mediu rural și urban”.

Cum se va proceda

Potrivit proiectului de ordonanță, Ministerul Muncii (MMSS) va întocmi lista potențialilor beneficiari cu numele, prenumele și CNP-ul fiecărei persoane care se încadrează în categoriile de beneficiari, iar pentru întocmirea listelor cu beneficiarii de sprijin se va utiliza o aplicație informatică dezvoltată în acest sens de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Datele din lista Ministerului Muncii sunt interogate de STS prin aplicația sa la Ministerul Finanțelor și ANAF în vederea verificării veniturilor potențialilor beneficiari. Iar, după aceste verificări privind veniturile, STS va interoga datele disponibile la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în vederea obținerii listei persoanelor care au domiciliul comun aferent unui loc de consum.

Și potrivit proiectului de Ordonanță, „rezultatele returnate în urma interogării conțin doar CNP-urile persoanelor care au domiciliul comun pentru respectivul loc de consum, adresa de domiciliu/reședință și informații referitoare la deces, dacă este cazul”.

În continuare, CNP-urile persoanelor (menționate în lista Ministerului Muncii împreună cu CNP-urile coabitanților) sunt interogate în bazele de date disponibile la Ministerul Finanțatelor, ANAF, MMSS, Casele de Pensii neintegrate în sistemul public de pensii și instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția cazurilor în care informațiile fac obiectul unor cerințe de securitate specifice, în vederea obținerii, pentru fiecare loc de consum, a mediei veniturilor coabitanților care au domiciliul sau reședința la respectivul loc de consum.

Se vor crea două liste de beneficiari

Apoi, vor fi întocmite două liste:

 • o listă cu beneficiarii care îndeplinesc venitul de eligibilitate,
 • o listă cu beneficiarii care nu îndeplinesc venitul de eligibilitate, aceasta fiind transmisă de STS către Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene (MIPE), care o va comunica Poștei Române, în vederea înștiințării persoanelor cu privire la rezultatul verificărilor efectuate și a rezultatului acestor verificări.

Ulterior, persoanele înștiințate vor putea solicita detalii prin telefon pentru a afla de ce nu pot primi banii respectivi.

Ce pot face cei nemulțumiți de decizia luată

Dacă motivul care a condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate este determinat de evidența unor coabitanți care în fapt nu locuiesc la locul de consum și ale căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate, persoanei în cauză îi vor fi recomandate următoarele:

 • reglementarea juridică a situației locative reale;
 • fie adresarea persoanei către serviciile de specialitate din cadrul administrației publice locale în vederea desfășurării unei anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum.

De asemenea, cei nemulțumiți pot solicita și desfășurarea unei anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum, iar administrațiile publice locale, prin serviciile publice de asistență socială de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, au obligația să finalizeze ancheta socială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării respective.

Se va întocmi și o a treia listă

Dacă, în urma interogărilor efectuate la DGEP nu sunt returnate rezultate pe baza cărora să poată fi identificați coabitanții pentru respectivul loc de consum, nu se emite card de energie și STS întocmește o listă cu aceste cazuri care se transmite către Poșta Română, în vederea identificării persoanelor în cauză.

De altfel, potențialii beneficiari, care au domiciliul sau reședința la un loc de consum pentru care nu pot fi identificați coabitanții, vor putea completa o declarație pe proprie răspundere prin care declară declară numărul și persoanele care locuiesc efectiv la locul de consum.

Ulterior, Poșta Română va asigura:

 • distribuirea declarațiilor pe proprie răspundere către aceste persoane,
 • preluarea acestor declarații completate în maxim 3 zile de la distribuire,
 • introducerea datelor culese în sistemul informatic realizat de Poștă pentru gestionarea acestui program de sprijin, potrivit hotnews.ro.