Actual Social

Românii nu mai plătesc pentru racordare la rețelele de gaze naturale și electricitate. S-a dat lege!

Românii nu mai plătesc pentru racordare la rețelele de gaze naturale și electricitate. S-a dat lege!
e-distributie.com

În România, consumatorii casnici nu vor mai plăti pentru racordarea la rețelele de curent electric și gaze naturale.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare după stabilirea normelor de punere în aplicare de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, ANRE.

Obligațiile operatorilor de distribuție

În conformitate cu prevederile legii, operatorii de distributie sunt cei care au obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de modernizare/ extindere a rețelei electrice de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în intravilanul localităților din perimetrul concesionat.

Cum se procedează în cazul consumatorilor casnici care plătesc din propriul buzunar racordarea

Consumatorii casnici care aleg să plătească racordarea din buzunarul propriu, pentru a avea acces mai rapid la rețea, își vor primi banii înapoi pentru aceste lucrări, de la distribuitor, în termen de maxim 5 ani, inclusiv valoarea lucrărilor de proiectare.

În ce cazuri NU se rambursează costurile de racordare la rețea

Pentru clienții non-casnici, cu excepția micilor întreprinzători (II, PFA, IF) și a instituțiilor publice, costurile NU se rambursează, dar activele rezultate în urma lucrărilor rămân în proprietatea clientului, operatorul de distribuție ocupându-se doar de exploatarea lor, fără a mai deveni proprietar, cum se întampla până acum.

Ce prevede, concret, legislația specifică din domeniu

“Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative” prevede următoarele:

 „d2) In cazul clientilor casnici, al persoanelor fizice autorizate, al intreprinderilor individuale, al intreprinderilor familiale si al institutiilor publice contravaloarea lucrarilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare realizate conform lit. d1), se suporta integral de catre operatorul de distributie pana la limita valorii medii a unui racord, asa cum este ea stabilita pe baza unei metodologii aprobate de ANRE.  Solicitantul poate suporta financiar contravaloarea lucrarilor de racordare si de proiectare, urmand sa fie despagubit de catre operatorul de distributie pana la limita contravalorii medii a unui racord, conform reglementarilor ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrarilor de racordare intra in proprietatea operatorului de distributie de la momentul punerii in functiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea suportata de operatorul de distributie, aceasta fiind recunoscuta de catre ANRE in tarifele reglementate.  In valoarea medie a racordului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare. Recuperarea costurilor privind racordarea clientilor casnici, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si institutiilor publice, inclusiv proiectarea, se realizeaza cu amortizare accelerata intr-o perioada de 5 ani, prin tarifele de distributie, in conformitate cu reglementarile ANRE.

d3) In cazul clientilor noncasnici, cu exceptia persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si institutiilor publice, contravaloarea lucrarilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare realizate conform lit. d1), se suporta integral de catre acestia. Activele rezultate ca urmare a lucrarilor de racordare nu intra in patrimoniul operatorului de distributie. Acestea se cedeaza doar spre exploatare operatorului de distributie”.

Prevederi referitoare la extinderea rețelei de gaze naturale

Pentru gaze naturale, operatorii rețelelor sunt obligați să accepte, la cererea primăriilor, extinderea rețelei pentru una sau mai multe localități aparținătoare unității administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia ei deja operează rețele de gaze naturale, firma operatoare fiind cea care asigură și finanțarea lucrărilor de extindere și a branșamentelor în intravilanul localităților. Lucrările pot fi finanțate și de către primării, cu condiția recuperării contravalorii investițiilor, în termen de 5 ani, potrivit e-juridic.ro