Actual Diverse

Important! Guvernul acordă despăgubiri pentru incidentele provocate de animalele sălbatice. Iată care este procedura?!

Important! Guvernul acordă despăgubiri pentru incidentele provocate de animalele sălbatice. Iată care este procedura?!
animalzoo.ro

Potrivit unui Comunicat de Presă, din 17.01.2023, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), pentru pagubele provocate de animalele sălbatice, Guvernul a stabilit o nouă modalitate de acordare a despăgubirilor, proprietarilor de:

  • animale
  • culturi agricole
  • de gospodării.

Cererile de despăgubire se depun la Primăria pe raza căreia a avut loc incidentul

Astfel, începând din acest an (2023), potrivit prevederilor HG nr. 3/ 2023, cei afectați trebuie să depună cererile de despăgubire la primăria din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia a avut loc incidentul, iar deciziile de despăgubire și plata sumelor stabilite de comisia de constatare revin Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).

Despăgubirile se alocă prin ordinul Ministrului Mediului sau de către ANPM, în baza deciziei unei comisii întrunite la nivel local, după caz

  • În cazul atacurilor asupra oamenilor și eventualelor răni sau decese cauzate de animale sălbatice, despăgubirile se vor aloca prin ordinul Ministrului Mediului.
  • În situația pagubelor produse culturilor agricole, silvice, animalelor domestice și autovehiculelor, în urma accidentelor de circulaţie şi persoanelor fizice, de exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, despăgubirile se acordă de către ANPM, în baza deciziei unei comisii întrunite la nivel local.

Cum se vor acorda despăgubirile

Laurențiu Alexandru Păștinaru, Președintele ANPM, a explicat: „Aceste despăgubiri vor fi acordate urmărindu-se strict cuantumurile stabilite prin Hotărârea de Guvern și modul în care cei care reclamă pagubele și-au respectat, la rândul lor, obligațiile legale. Spre exemplu, proprietarii culturilor agricole au obligația să își recolteze culturile agricole, până la 15 decembrie, așa că după această data, dacă au fost păgubiți, nu mai pot beneficia de despăgubiri. La rândul lor, deținătorii animalelor domestice trebuie să asigure paza animalelor, să aibă câini, să meargă pe anumite trasee ori să adăpostească animalele pe timpul nopții în spații împrejmuite, astfel încât să fie protejate de atacurile animalelor sălbatice. Mai mult decât atât, administratorii fondurilor cinegetice trebuie să realizeze integral, în sezonul de vânătoare anterior, cota de recoltă, inclusiv eventualele suplimentări aprobate, la speciile ale căror exemplare au produs paguba care face obiectul constatării şi AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031, E-mail: office@anpm.ro; Tel. 021.207.11.01; Fax 021.207.11.03), Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 evaluării, precum și să asigure hrană complementară, ca să prevină deplasarea animalelor către zonele populate”.

Cine va stabili cuantumul despăgubirilor

„Cuantumul despăgubirilor se stabilește de către comisia de constatare, formată din trei membri, funcţie de valoarea de piaţă a producţiei vegetale a culturilor agricole, calculate conform prevederilor hotărârii. În cazul animalelor domestice ucise, cu excepţia albinelor, despăgubirea se calculează la valoarea de înlocuire a animalului/animalelor, în funcţie de specie, rasă, valoare genetică şi zootehnică etc, iar în cazul animalelor domestice rănite sau a stupinelor, valoarea despăgubirii care se acordă nu poate depăşi valoarea de înlocuire a animalului/animalelor, respectiv a
stupului/stupilor şi a materialului biologic apicol, la data la care s-a produs paguba”, se preciează în Comunicatul de Presă al ANPM publicat pe anpm.ro.

Alocarea bugetară pentru aceste despăgubiri este cea mai mare de până acum

„Hotărârea a fost adoptată la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu intenția ca cei afectați să primească despăgubirile în timp util și la o valoare corectă, dacă și-au respectat obligațiile în privința protejării culturilor, animalelor și bunurilor care le aparțin. Alocarea bugetară anunțată de Ministrul Mediului, Taczos Barna, de 8.000.000 de lei este cea mai mare de până acum și reprezintă atât o modalitate de gestionare durabilă a faunei cinegetice, cât și o protecție pentru oameni, culturi agricole/silvice și a animalelor domestice. Pentru ANPM, răspunderea atribuită prin HG 3/2023 este foarte mare, având în vedere că un reprezentant al nostru trebuie să
facă parte obligatoriu din comisia de constatare și de evaluare a pagubelor”, susține Laurențiu Alexandru Păștinaru.

Un reprezentant APM va face parte din comisii

În acest context, Președintele ANPM subliniază că pentru a putea gestiona toate problemele care vor apărea în teritoriu va fi necesară o reorganizare a activităților și o bugetare suplimentară a activității, în fiecare județ, astfel încât reprezentantul APM desemnat să facă parte din aceste comisii să poată ajunge în teritoriu, în termenul solicitat.
Concret, Președintele ANPM a precizat: „În prezent, există câte un sigur angajat pe domeniul Conservarea Naturii și Biodiversitate, la nivel județean și chiar avem agenții locale care nu au niciun angajat pe acest domeniu. Mai mult, în majoritatea APM-urilor există câte un autovehicul disponibil pentru toate activitățile, inclusiv pentru cele necesare autorizărilor, fapt ce va face destul de dificilă programarea deplasărilor, în condițiile în care HG 3/2023 prevede termene stricte pentru analizarea dosarelor. Sunt sigur, însă că vom găsi, împreună cu Ministerul cele mai bune soluții pentru a aplica legea”, potrivit aceluiași Comunicat de Presă.