Actual

INS: Rata de angajare în rândul românilor a crescut! Câți oameni lucrează și câți sunt șomeri

INS: Rata de angajare în rândul românilor a crescut! Câți oameni lucrează și câți sunt șomeri
sursă foto: Horeca

Potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică, în anul 2022, rata de angajare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani a crescut cu 1,4 puncte procentuale, ajungând la 68,5%. În același an, populația activă a României a fost estimată la 8,270 milioane de persoane, din care 7,806 milioane erau angajate, iar 464,4 mii erau înregistrate ca șomeri.

În anul 2022, conform datelor publicate, rata de angajare a populației cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani a crescut cu 1,2 puncte procentuale față de anul anterior, ajungând la 63,1%. În continuare, rata de ocupare a fost mai mare la bărbați (71,5%) decât la femei (54,4%). În plus, în mediul urban, rata de ocupare a fost mai mare (68,6%) decât în mediul rural (56,3%). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 19,7%, iar a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 46,7%.

Conform datelor publicate de INS, în anul 2022, cel mai înalt nivel de angajare a fost înregistrat în rândul absolvenților de învățământ superior, cu o rată de ocupare de 89,5%. Persoanele cu nivel mediu de educație aveau o rată de ocupare de 64,6%, în timp ce cei cu nivel scăzut de educație aveau o rată de ocupare de 36,6%. În continuare, salariații dețineau cea mai mare pondere (85,3%) în totalul populației ocupate, în creștere față de anul precedent cu 73.000 de persoane. Lucrătorii pe cont propriu și lucrătorii familiali neremunerați reprezentau 13,3% din populația ocupată în anul 2022.

În ce sectoare muncesc românii

Populația ocupată din România în anul 2022 s-a distribuit astfel pe forme de proprietate: sectorul privat a absorbit 82,0%, sectorul public a concentrat 17,3%, iar în sectorul mixt lucrau 0,7% dintre persoanele ocupate. De asemenea, specialiștii din diverse domenii de activitate au reprezentat 18,2% din totalul populației ocupate, în timp ce muncitorii calificați și lucrătorii din domeniul serviciilor dețineau ponderi semnificative în totalul populației ocupate, respectiv 17,7% și 17,4%.

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2022, 11,3% lucrau în sectorul agricol, 32,8% în industrie sau construcţii şi 55,9% în servicii. În ceea ce privește activitățile neagricole, se observă că 6,928 milioane de persoane erau ocupate, iar ponderi semnificative în rândul acestora erau deținute de persoanele care își desfășurau activitatea în industria prelucrătoare (22,2%), comerț (19,9%) și construcții (11,0%). Din totalul persoanelor ocupate, 3,6% (283,1 mii persoane) lucrau cu program parțial, majoritatea (73,6%) desfășurându-și activitatea în sectorul agricol.

Șomajul din România

În 2022, media duratei săptămânale de lucru a fost de 39,6 ore pentru activitatea principală, în timp ce 44.200 de persoane au avut și activități secundare, lucrând în medie 11,5 ore pe săptămână. Rata șomajului a rămas neschimbată față de anul precedent, înregistrând o valoare de 5,6%. Diferența dintre ratele șomajului la bărbați și femei a fost de 1,0 puncte procentuale, cu o rată de 6,0% la bărbați și de 5,0% la femei. Pe medii de rezidență, diferența a fost de 5,7 puncte procentuale, cu o rată de 8,9% în zonele rurale și de 3,2% în zonele urbane. Rata șomajului a fost cea mai mare la tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani, cu o valoare de 22,8%.

Persoanele cu un nivel scăzut sau mediu de educaţie au fost mai afectate de şomaj, cu o rată a şomajului de 14,2% şi respectiv 5,2%. În schimb, pentru persoanele cu studii superioare, rata şomajului a fost de doar 1,7%. Şomajul de lungă durată, adică cel de un an şi peste, a avut o rată de 2,2%, iar 38,5% din totalul şomerilor se aflau în această situaţie. În cazul tinerilor cu vârsta între 15 şi 24 de ani, rata şomajului de lungă durată, adică în şomaj de şase luni şi peste, a fost de 12,6%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul acestora a fost de 55,2%, potrivit Economedia.