Diverse

Judecătorii CCR au impus un termen clar: Polițiștii pot reține un cetățean pentru verificări maximum 24 de ore

Judecătorii CCR au impus un termen clar: Polițiștii pot reține un cetățean pentru verificări maximum 24 de ore

Cei nouă judecători ai Curții Constituționale au decis, în unanimitate, limita măsurii administrative de conducere a unei persoanei la sediul poliţiei.

CCR a admis excepţia de neconstituţionalitate trimisă de Avocatul Poporului şi a constatat că soluţia legislativă prevăzută în cadrul art. 36 alin.(5) din Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române contravine legii fundamentale din România.

Judecătorii CCR au impus un termen clar: Polițiștii pot reține un cetățean pentru verificări maximum 24 de ore

Decizia adoptată de Curtea Constituţională a României prevede că organele cu atribuţii în domeniul legislativ au obligaţia de a reglementa în perioada următoare un termen limită.

În dispoziţia legislativă mai sus amintită, se arată că „poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei după finalizarea activităţilor, conform alin. (4) sau a măsurilor legale care se impun”. Nu se indica, însă, care este termenul limită până la care putea un polițist să-l rețină pe cetățean

„În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că locuţiunea adverbială ‘de îndată’ are sensul de ‘imediat’, ‘numaidecât’ (a se vedea Decizia nr.665 din 19 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.330 din 4 aprilie 2022). Astfel, Curtea constată că stabilirea unei exigenţe de ordin temporal cu privire la activitatea de verificare a situaţiei de fapt şi, după caz, de luare a măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei, activitate care trebuie să se realizeze imediat ce persoana a fost condusă la sediu, imprimă celeritate activităţilor întreprinse de poliţist cu această ocazie. Curtea constată, aşadar, că prevederile art.36 alin.(4) din Legea nr.218/2002 respectă exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate care trebuie să caracterizeze normele juridice, potrivit art.1 alin.(5) din Constituţie, şi asigură, în acelaşi timp, garanţiile libertăţii individuale, consacrate de art.23 din Constituţie” e textul motivării acestei decizii.

„Curtea reţine că textul de lege criticat marchează momentul încetării măsurii conducerii persoanei la sediul poliţiei, stabilind că la momentul finalizării verificării situaţiei persoanei şi a luării măsurilor legale realizate cu ocazia măsurii conducerii persoanei, aceasta are dreptul să părăsească, de îndată, sediul poliţiei. Curtea reţine că, şi în acest caz, utilizarea sintagmei ‘de îndată’ reprezintă o garanţie a libertăţii individuale, care, însă, deşi este necesară, nu este şi suficientă” precizează în continuare judecătorii de la  CCR.

„În consecinţă, Curtea constată că se impune în acest caz o obligaţie pozitivă din partea statului ce are ca obiect reglementarea, în cadrul legislaţiei interne, a unei durate limitate a măsurii conducerii persoanei la sediul poliţiei, care să permită înlăturarea oricărei posibile acţiuni arbitrare şi a eventualei încălcări a libertăţii individuale. Fără îndoială, în limitele fixate de art.23 alin.(3) din Constituţie şi cu condiţia implicită de a nu contraveni altor norme şi principii constituţionale, stabilirea duratei maxime a măsurii administrative a conducerii persoanei la sediul poliţiei se află în marja de apreciere a legiuitorului, care are rolul de a edicta reguli adecvate, accesibile, clare şi previzibile, pentru a asigura o protecţie eficientă a persoanelor împotriva oricărei ingerinţe ilegale în exerciţiul libertăţii individuale”, a explicat Curtea Constituțională a României decizia pe care au luat-o, în unanimitate, judecătorii.