Social

Lista impresionantă a creditorilor dezvăluită în cazul Euroins! Cine se află în rândul celor ce trebuie să primească sume considerabile?

logo Euroins; Sursă foto: economedia.ro
sursă foto: economedia.ro

Cea mai recentă listă a posibililor creditori de asigurări, întocmită pe baza datelor furnizate de Euroins Assurance-Reinsurance S.A., a fost publicată de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) la 30 mai.
Astfel, firma de asigurări Eurions a lăsat neplătite peste 61.000 de dosare, care au fost primite de FGA.

În plus, au fost descoperite 3.950.240 de polițe de asigurare, dintre care 2.782.279 de polițe RCA și 1.167.961 de acoperiri non-RCA.

Lista posibililor creditori de asigurări, ale căror creanțe au avut la bază documente furnizate de EUROINS S.A., a fost pusă la dispoziție pe site-ul instituției, www.fgaromania.ro, sub titlul Lista potențialilor creditori de asigurări.

Cum se va face compensarea?

Această publicație a fost realizată cu încălcarea responsabilităților instituției prevăzute la art. 122 alin. 4 din Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează următoarele: „pe baza evidențelor și documentelor preluate de la asigurător, Fondul întocmește lista potențialilor creditori de asigurări și asigură publicarea acesteia pe site-ul propriu”.

Legea nr. 213/2015 conferă, de asemenea, FGA competența de a rambursa sumele datorate creditorilor de asigurări din disponibilitățile FGA. Acest lucru s-ar realiza prin respectarea cerințelor legale și ca urmare a finalizării de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de Legea nr. 213/2015.
Pentru fiecare creanță de asigurare care trebuie plătită în conformitate cu prevederile contractului de asigurare încheiat cu asigurătorul falimentar, Euroins, se vor acorda plăți compensatorii în limita a 500.000 de lei.

În conformitate cu secțiunea 4 a articolului 13 din Legea nr. 213/2015: „Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competenţa Comisiei Speciale” a FGA.

Sunt disponibile formulare de cerere de despăgubire online

Potrivit legii în vigoare, orice persoană care are o creanță de asigurare împotriva asigurătorului aflat în insolvență poate depune o cerere motivată de plată la Fond, în condițiile prevăzute la art. 13 alin. 121 și alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deciziei definitive de deschidere a procedurii de faliment sau, dacă aceasta a avut loc mai târziu, de la data la care a fost creată creanța, sub sancțiunea decăderii.

Este esențial de reținut faptul că procesele de faliment nu au fost încă inițiate în mod corespunzător în instanță, astfel încât este imposibil de prevăzut când va fi termenul limită pentru depunerea creanțelor.
FGA dorește, de asemenea, să îi informeze pe creditorii de asigurări ai Euroins că pot monitoriza evoluția soluționării creanțelor lor online, pe site-ul FGA.

Potrivit RomâniaTV, cererile de creanță pot fi obținute tot online, pe site-ul FGA, unde pot fi completate și anexa 9 – o cerere de plată a restituirii primei de asigurare – și anexa 10 – o cerere de plată a despăgubirilor sau compensațiilor.