Social

Nu ai un loc de muncă? Iată cum poți obține o indemnizație de șomaj

IMM Ajutoarele de la stat Programul Family Start FamilyStart Bani Sursa foto Antena 3 CNN Creștere salarială
Sursa foto Antena 3 CNN

Guvernul îi va ajuta pe românii care își pierd locul de muncă sau au probleme în găsirea unui loc de muncă. Cu toate acestea, ei trebuie să îndeplinească o serie de cerințe și să furnizeze agenției de ocupare a forței de muncă o serie de documente înainte de a putea primi indemnizații de șomaj.

Persoanele care nu au un loc de muncă, dar care sunt capabile și dornice să muncească, ar putea primi ajutoare de șomaj ca un fel de protecție socială.

Care sunt condițiile acordării indemnizației de șomaj

Pe baza Indicatorului Social de Referință, cuantumul indemnizației de șomaj a crescut la 598 de lei începând cu luna martie a acestui an. Pentru protecția celor care sunt apți de muncă și sunt în căutarea unui loc de muncă, indemnizațiile de șomaj de la bugetul asigurărilor sunt legate de ISR, unitate declarată în lei.

Calculul se bazează pe un stagiu minim de cotizare de un an, prin urmare solicitantul indemnizației de șomaj trebuie să fi avut un loc de muncă cel puțin atât timp. La această sumă de bază se adaugă o parte din venitul anual brut tipic, care fluctuează în funcție de durata serviciului. De exemplu, 1% din cotă este determinată pentru o perioadă de contribuție de un an, 3% pentru cel puțin trei ani, 7% pentru zece ani și 10% pentru cel puțin douăzeci de ani de venit anual brut mediu.

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibil pentru a primi indemnizații de șomaj în caz de concediere sau în cazul în care firma angajatoare își încetează activitatea, conform legii în vigoare în prezent:

– să aibă domiciliul în România;

– să nu fi cauzat situația care a dus la pierderea locului de muncă;

– să aibă o asigurare pentru șomaj sau să fi contribuit la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin 12 luni;

– să nu realizeze venituri din alte surse, iar dacă realizează acestea să nu depășească valoarea ISR.

Ce acte trebuie să aduceți

Potrivit știrileprotv, conform legislației muncii, cei care refuză un loc de muncă își pierd indemnizația de șomaj și o pot recupera doar dacă lucrează cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni.

Pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj în acest an, solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:

– Cererea tip;

– Actul de identitate, în original;

– Actele de studii și de calificare, în original și în copie;

– Adeverință medicală care să ateste că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;

– Acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, veniturile obținute sunt mai mici decât valoarea ISR;

– Carnetul de muncă în original și copie și adeverința de la ultimul loc de muncă.

Dar absolvenții de facultate care nu au reușit să găsească un loc de muncă în profesia lor în termen de 60 de zile de la absolvire sunt, de asemenea, calificați pentru indemnizații de șomaj. Următoarele documente trebuie să fie trimise agențiilor de ocupare a forței de muncă:

– cererea tip;

– actul de identitate (original și copie);

– un CV întocmit conform modelului european;

– actele de studii și de calificare sau o adeverință din care să reiasă data absolvirii (atât în original, cât și în copie);

– adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate, capacitatea de muncă sau eventualele limitări;

– acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să reiasă că nu sunt realizate venituri din alte activități sau că acestea sunt mai mici decât valoarea ISR.