Social

O întrebare legitimă: Cât câștigă un medic de familie pentru fiecare pacient înscris

concediu medical

Orice persoană cu domiciliu în România este înscrisă la un medic de familie. Există liste mai lungi sau mai scurte, iar medicii primesc banii de la CNAS, după anumite criterii, bine stabilite prin lege, reactualizate prin Contract-Cadru 2021-2022.

O întrebare legitimă: Cât câștigă un medic de familie pentru fiecare pacient înscris

Ne-am conformat legii și suntem înscriși pe listele medicilor de familie. Uneori beneficiem de îndrumare de la medic, alteori, nu apelăm la ajutor, din ”n” motive.

Când legislația a impus medicilor să formeze listele cu persoane de diferinte vârste, pentru că în baza lor vor fi plătiți, era o adevărată ”vânătoare” de pacienți și potențiali pacienți.

Cadru legislativ: Asistența medicală primară se asigură de către medicii care au dreptul să desfășoare activitate ca medici de familie potrivit titlului III din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcționează în structura sau în coordonarea unor unități sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistența medicală primară.

Odată înscriși pe liste, și fuga după pacienți s-a oprit brusc. Dar apare întrebarea legitimă: cât câștigă medicul de familie pentru fiecare pacient înscris.

Medicii de familie primesc bani în funcție de numărul de persoane pe care le au înscrise. Astfel, performanța unui doctor îi aduce câștiguri mai mari. Evident, medicii de familie cu un număr mai mare de pacienți sunt mai solicitați. Așadar, cu cât numărul pacienților este mai ridicat, cu atât medicul respectiv va încasa mai mulți bani de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Tuturor persoanelor înscrise la medicii de familie le corespunde un punctaj anume. Concret, valoarea garantată a punctul „per capita” este de 8,95 de lei. Cu toate acestea, există și persoane care au un punctaj mai mare. Mai exact, este vorba despre copiii de până la 3 ani și persoanele care au peste 60 de ani. Aceste categorii sunt considerate a fi mai greu de îngrijit.

Pacienții cu vârste cuprinse între 4 și 59 de ani primesc 7,2 puncte. Așadar, ținând cont de faptul că, în primul trimestru a lui 2022, valoarea unui punct este de 8,95 de lei, punctele se înmulțesc cu această sumă.

Întrebare: Este important, oare, să meargem mai des la medicul de familie pentru ca suma alocată acestuia să crească sau nu.

Medicii de familia primesc bani doar pentru numărul de persoane înscrise în evidența lor, chiar dacă pacienții nu vin la vreun consult. De exemplu, un doctor care, în 2022, are 1.000 de pacienți înscriși, iar toți sunt cu vârsta cuprinsă între 4 și 59 de ani, va primi de la CAS 8.950 de lei lunar, chiar dacă nu face nicio consultație.

Restul de bani pe care îi încasează medicii sunt în funcție de serviciile prestate. În situația în care un medic va supraveghea de două ori pe lună un sugar (de exemplu, din luna a 7-a și până în luna a 9-a inclusiv), vor fi prevăzute două consultații pentru fiecare lună.

Modalitățile de plată în asistența medicală primară sunt: plata ‘per capita’ prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de persoane înscrise asigurate, și plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în punctaj pentru unele servicii medicale prevăzute de Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018.

Suma cuvenită prin plată ‘per capita’ se calculează prin înmulțirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul și structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie”, a explicat președintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Olt, Valentin Florin Ciocan, citat de playtech.

Din seria curiozități Made in Romania: un medic de familie din județul Olt a înregistrat un record incredibil, demn de Guinness Book. Mai exact, medicul respectiv are în evidență nu mai puțin de 3.519 pacienți.

Legea asistenței primare din România prevede doar un număr minim de pacienți pentru fiecare medic, însă nu și un număr maxim. Așadar, în mediul rural, un doctor trebuie să aibă cel puțin 450 de pacienți, iar în mediul urban minimum 800 de persoane.

Legislație România: Comisia pentru stabilirea necesarului de medici cu liste proprii și a numărului minim de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie, prevăzută la alin. (1), se constituie prin act administrativ al directorului general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanților instituțiilor menționate la alin. (1) de către conducătorii acestora, și funcționează în baza unui regulament-cadru de organizare și funcționare unitar la nivel național, aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Regulamentul-cadru aprobat în condițiile legii se publică pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a caselor de asigurări de sănătate, respectiv pe pagina web a Ministerului Sănătății și a direcțiilor de sănătate publică.

(4) În localitățile urbane numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepția zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie, zone stabilite de comisia prevăzută la alin. (1).

Pentru aceste zone din mediul urban comisia prevăzută la alin. (1) stabilește și numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale. 

Foto: arhiva/ video: youtube