Actual Economic

Parlamentarii AUR au depus un proiect pentru înființarea unei noi bănci de stat. E nevoie de bani!

Parlamentarii AUR au depus un proiect pentru înființarea unei noi bănci de stat. E nevoie de bani!
mold-street.com

În România s-ar putea înființa o nouă bancă controlată de stat. În acest sens, la finalul săptămânii trecute, la Senat a fost înregistrată o propunere legislativă.

Concret, parlamentarii AUR au depus un proiect pentru înființarea Băncii Agricole, care va avea ca scop dezvoltarea agriculturii românești.

Ce obiective își propune, posibil, noua bancă de stat

Banca în discuție are ca obiective strategice:

  • facilitarea accesului la finanţare pentru persoane fizice şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol,
  • asigurarea accesului la finanţare pentru proiecte de dezvoltare, modernizare sau adaptare a infrastructurii agricole,
  • furnizarea de consultanţă specifică domeniului agricol şi a celui financiar,
  • atragerea capitalului privat în investiţii.

Pașii până la înființarea noii bănci

Pentru a fi înființată Banca Agricolă, propunerea legislativă trebuie să fie aprobată de Parlamentul României, apoi promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial.

 Conținutul propunerii legislative pentru înființarea noii bănci de stat

“Art. l. Se înfiinţează Banca pentru Dezvoltarea Agriculturii din România – Banca Agricolă S.A. denumită în continuare „Banca”, ca societate pe acţiuni, instituţie de credit, persoană juridică de drept privat, deţinută pe toată perioada de funcţionare de statul român.

Art. 2. Activitatea Băncii se desfăşoară în principal în nume şi cont propriu, dar şi în numele şi pe contul statului, în limita mandatului acordat de către acţionarul unic.

Art. 3. (1) Banca are ca obiectiv general sprijinirea dezvoltării agriculturii naţionale.

(2) Obiectivele strategice ale Băncii sunt:

  1. a) facilitarea accesului la finanţare pentru persoane fizice şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol.
  2. b) asigurarea accesului la finanţare pentru proiecte de dezvoltare, modernizare sau adaptare a infrastructurii agricole, furnizarea de consultanţă specifică domeniului agricol şi a celui financiar, precum şi atragerea capitalului privat în investiţii.

Art.4. (1) Activităţile de dezvoltare desfăşurate de către Bancă în nume şi cont propriu vizează:

  1. a) asigurarea accesului la finanţare pentru proiectele mari de infrastructură agricolă care contribuie la dezvoltarea regională şi naţională, inciusiv proiecte de îmbunătăţiri funciare, pentru dezvoltarea exploataţiilor agricole individuale şi familiale, precum şi pentru activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare în sectorul agricol.
  2. b) furnizarea de servicii de consultanţă şi de asistenţă tehnică specifice.

(2) Banca poate acorda produse financiare de tipul împrumuturilor, inclusiv sub forma plasamentelor în obligaţiuni şi titluri de valoare emise de companii şi alte entităţi beneficiare, garanţiilor Individuale şi de portofoliu, investiţiilor de capital de tipul acţiunilor şi participaţiilor în companii.

(3) Suplimentarea categoriilor de activităţi de dezvoltare, a beneficiarilor eligibili şi a produselor financiare se poate realiza prin modificarea actului constitutiv conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5. Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar pentru capitalul social iniţial subscris al Băncii sunt în valoare maximă de 3,5 miliarde lei şi se asigură de către Ministerul Finanţelor, din bugetul de stat.

Art.6. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul României are obligaţia de a emite o hotărâre prin care să reglementeze organizarea şi funcţionarea Băncii, prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, aplicându-se în mod corespunzător”, citează bugetul.ro.