Actual

Peste 5.600 de unități de învățământ, modernizate cu fonduri din PNRR

Peste 5.600 de unități de învățământ, modernizate cu fonduri din PNRR
Foto: capital.ro

Peste 5.600 de unități de învățământ din România vor fi modernizate și dotate corespunzător cu echipamente IT și mobilier în perioada imediat următoare – a anunțat ministrul educației, Ligia Deca.

Ea a precizat că este vorba despre bani alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliență, finanțarea fiind una record, de peste un miliard de euro.

Chiar se întâmplă

Ministrul a precizat că s-au semnat contractele de finanțare destinate dotării unităților de învățământ. Ligia Deca a mai spus că aceasta este o modalitate prin care autoritățile se asigură că reforma în educație este dublată de condiții bune în școli.

Ligia Deca: ”Aceste contracte presupun mai multe tipuri de investiții, după cum urmează; digitalizarea procesului educațional, astfel încât vom avea laboratoare de informatică dotate în toate școlile, inclusiv în unitățile de învățământ pentru învățământul profesional și tehnic, și săli de clasă pentru toate nivelurile – preșcolar, primar, gimnazial și liceal, dotate cu echipamente IT, la standarde moderne. Vorbim și despre modernizarea infrastructurii școlare, adică de dotări în sălile de clasă sau pentru activități extrașcolare și sportive, dotarea cu mobilier nou, și vorbim și despre laboratoare sau cabinete pentru sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică, logopedie și așa mai departe”.

Vin și majorări salariale

Ligia Deca a adăugat că, la rectificarea bugetară din luna august, Ministerul Educației va solicita fondurile necesare majorării salariilor cadrelor didactice, așa cum s-a convenit după greva de luna trecută, dar și bani în plus, pentru ca sistemul educațional să funcționeze în condiții bune.

Ce este PNRR?

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie să elaboreze propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență. România se află în această etapă.

Planul de Redresare și Reziliență pe care România îl elaborează acum se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

Mai exact

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România, este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub forma de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.