Actual Social

Polițist, jandarm ori pompier. Iată condițiile pentru admitere. VIDEO (documentar)

Polițist, jandarm ori pompier. Iată condițiile pentru admitere. VIDEO (documentar)
Alba24

Peste 2800 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție, jandarmerie, poliție de frontieră și pompieri, în sesiunea octombrie – decembrie 2022. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat regulamentul de organizare a sesiunii a doua de admitere la unitățile de învățământ postliceal MAI.

Polițist, jandarm ori pompier. Iată condițiile pentru admitere. VIDEO (documentar)

Mai exact 2.880 de locuri sunt anunțate la concurs, dintre care: 1.640 la Poliţie; 240 la Poliţie de Frontieră; 700 la jandarmii; 300 la Pompieri/Protecție civilă.

Potrivit unui comunicat al MAI, cererile de înscriere pentru școlile postliceale de agenți și subofițeri, sesiunea octombrie-decembrie 2022, se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare și pot fi depuse până la data de 4 noiembrie 2022, inclusiv sâmbăta și duminica.

Evaluarea psihologică se face până la data de 11 noiembrie, iar probele fizice au loc între 23 și 29 noiembrie 2022. La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

Proba scrisă se va desfășura pe 10 decembrie la unitățile de selecție de către candidații care au promovat proba fizică.

Examinarea medicală are loc în perioada 15 decembrie 2022 – 20 ianuarie 2023, iar rezultatele finale vor fi afișate până pe 25 ianuarie 2023.

Documentele pentru dosarul de recrutarea se depun până pe 17 noiembrie 2022, după cum urmează:

 1. Cererea de înscriere la concursul de admitere;
 2. Curriculum vitae – Europass (CV);
 3. Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare – anexa 4 poate fi descărcată de aici;
 4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și, dacă este cazul, a livretului militar;
 5. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă; absolvenții de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menționate / adeverința de bacalaureat la instituția de învățământ, cu ocazia înscrierii;
 6. Următoarele documente în copie: certificatul de naștere al candidatului, soțului / soției și fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum și ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 7. Autobiografia și tabelul nominal cu rudele condidatului;
 8. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.
 9. Fișa medicală tip de încadrare în MAI;
 10. Certificatul de examinare psihologică;
 11. Trei fotografii 3X4 și o fotografie 9X12;
 12. Alte documente solicitate de către instituțiile de învățământ/inspectoratele beneficiare.

Proba de evaluare a performanței fizice va avea loc în perioada 23-29 noiembrie 2022, candidații fiind repartizați în șapte centre zonale pentru susținerea probei eliminatorii. Și aceasta deoarece examenele vor consta în 1. evaluarea cunoștințelor teoretice și 2. evaluarea performanței fizice.