Social

Reforma din Educație, propusă de ministrul Sorin Cîmpeanu. Cele mai importante modificări

Reforma din Educație, propusă de ministrul Sorin Cîmpeanu. Cele mai importante modificări
agerpres.ro

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a prezentat ieri, 12 iulie 2002, proiectele noilor legi ale educaţiei care vor opera în viitor.

 Cu ce noutăți a venit ministrul

Astfel, noutățile în domeniul educației sunt următoarele:

 • Pentru învățământul preșcolar, începând cu anul 2030 grupa mica va fi obligatorie
 • Pentru colegiile naționale, acestea vor putea organiza propriile examene de admitere. De asemenea, structura examenului de bacalaureat se modifică, fără note la educație fizică și arte
 • Pentru profesori, aceștia se vor putea titulariza și pe mai puțin de 18 ore, iar salariile profesorilor debutanți cresc cu 43%.

 Principalele declarații referitoare la termenele de implementare a noilor măsuri

 • Termenul asumat pentru implementarea proiectului “România educată“ este septembrie 2023
 • Astăzi (12.07.2022) am transpus în proiecte de lege toate măsurile propuse în proiectul România educată
 • De mâine (13.07.2022) aceste proiecte vor fi lansate în consultare publică până pe 17 august, așteptăm opinii
 • Începând cu data de 1 septembrie, după ce proiectele vor fi adoptate de Guvern, vor fi transmise Parlamentului pentru a urma parcursul normal

“Arhitectura de sistem va fi complet schimbată, aceste legi nu realizează o cosmetizare a sistemului ci sunt cu adevărat o reformă”, a subliniat Sorin Cîmpeanu.

Ce este necesar pentru ca noua reformă să funcționeze

Pentru această reformă, ministrul Cîmpeanu a afirmat ca este nevoie de “Instituții capabile să operaționalizeze ce scrie în lege”. În ceea ce privește acest subiect, ministrul a precizat că “până la finalul lunii iunie 2023 trebuie înființate aceste instituții, ca din septembrie 2023 reforma să se simtă în fiecare instituție de învățământ. Atunci vom avea și planul cadru-nou, și curriculumul nou”.

Când va intra în vigoare noua legislației din domeniul educației

“Legile vor intra în vigoare după 30 de zile de la publicarea în MO”, a precizat ministrul Educației, adăugând că” în septembrie 2023 vom avea și planul-cadru nou, și curriculumul nou.

Începând cu septembrie 2023, proporția va fi:

 • 50% discipline în trunchiul comun,
 • 20% specializare pentru planul de liceu
 • până la 30% curriculumul va fi la decizia școlii, reprezentând o schimbare radicală”.

Ce se va întâmpla în cazul învățământului primar și gimnazial

Și în cazul celor 2 forme de învățământ, începând din septembrie 2023, vor fi revizuite puternic planurile-cadru și curriculumul.

S-au anunțat schimbări și la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene

Astfel, Inspectoratele Școlare Județene se transformă în Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar ca servicii publice deconcentrate, aflate în subordinea Ministerului Educației, cu personalitate juridică.

Acestea vor fi formate prin reorganizarea Inspectoratelor Școlare și prin comasarea cu centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională.

Ce alte  noi structuri/ funcții vor fi înființate

Potrivit ministrului Sorin Cîmpeanu, un rol esențial îl va avea Autoritatea Națională pentru Inspecție Școlară și Asigurarea Calității cu atribuție de asigurarea calității și inspecții sistemice.

De asemenea, se înființează Corpul Managerilor Educaționali, care va fi format din mentori pentru management educațional, un organism de specialitate aflat în coordonarea Ministerului Educației.  Iar acest Corp al Managerilor Educaționali va avea ca scop dezvoltarea de politici publice în educație, mentorat pentru directorii aflați la început de carieră.

Totodată, va apare și funcția de director administrativ.

Informații importante pentru învățământul preșcolar (grădiniță)

În cazul grădinițelor, învățământul obligatoriu va cuprinde și grupa mică începând cu anul 2030.

Pentru copiii care se vor găsi în luna septembrie 2023 în grupa mare a grădiniței, cadrul didactic care a asigurat educația preșcolarilor trebuie să întocmească un Raport de Evaluare a Competențelor Cognitive, Emoționale și Sociale ale copilului.

Ce cuprindea până acum învățământul obligatoriu

Deja, învățământul obligatoriu cuprindea:

 • grupa mijlocie
 • grupa mare
 • învățământul primar
 • învățământul secundar inferior
 • învățământul liceal

Clarificări privind evaluarea elevilor

Evaluarile, care  vor sta la baza planurilor individuale de învățare, vor fi centrate pe competențe. Totodată, este obligatoriu să se ofere feedback în timp real elevilor.

Informații importante pentru învățământul primar și învățământul secundar inferior (gimnazial)

 • „Pe parcursul clasei pregătitoare, activitatea didactică va ține cont de constatările Raportului de Evaluare a Competențelor Cognitive, Emoționale și Sociale ale copilului întocmit la finalul grădiniței, în sensul adaptării corespunzătoare a acesteia la nivelul de dezvoltare a fiecărui elev”.
 • La finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii vor susține obligatoriu evaluări naționale scrise la „limbă și comunicare” și „matematică”.
 • Rezultatele elevilor se exprimă în învățământul primar prin calificative anuale unice, pe arii curriculare, cu excepția clasei pregătitoare, pe parcursul căreia nu se acordă calificative.

„În învățământul secundar inferior (gimnazial) se acordă note de la 1 la 10, în învățământul secundar superior și la liceu – la fel”.

 • „Prin excepție, la disciplinele care fac parte din ariile curriculare Arte și Educație Fizică și Sport, precum și la alte discipline ce pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de tip admis, respins și NU notă de la 1 la 10, cu excepția învățământului vocational, la care rezultatele evaluării se exprimă în continuare cu note de la 1 la 10”.

Ce a mai declarat ministrul Educației cu privire la învățământul gimnazial

 • “Elevii care vor începe anul școlar după intrarea în vigoare a acestei legi nu vor mai avea calificative de la 1 la 10 pentru disciplinele din ariile curriculare Arte și Educație Fizică. Deci cel mai devreme în septembrie 2023, pentru că nu este pertinent să sperăm că aceste legi vor fi putea fi adoptate înainte de 5 septembrie 2022”.
 • “Orientarea școlară și portofoliul personal al elevului sunt lucruri de bază care vor deveni obligatorii la finalul clasei a VIII-a, când consilierul școlar și dirigintele vor avea obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară”.
 • “Mă adresez acelor elevi care vor începe în septembrie clasa a VII-a. Ei vor avea o șansă în plus, aceea de susținere a examenului de admitere într-un liceu. Este vorba despre dreptul care se acordă prin această lege colegilor naționale – urmează să redefinim condițiile necesare dobândirii titulaturii de colegiu național – vor avea ocazia să susțină un examen de admitere în liceu: Liceele care au demonstrat și vor demonstra calitatea educației vor avea dreptul să-și organizeze propriile examene de admitere în liceu pentru ocuparea 90% din numărul de locuri, 10% vor rămâne pentru a fi ocupate prin procesul normal de distribuire. Acest proces de admitere în liceu se va face înainte de a fi demarată evaluarea națională”.
 • “Încă de la intrarea în vigoare a legii, pentru elevii de clasa a VIII-a este important de știut că se introduce RENUNȚAREA la media din gimnaziu”.

Declarația ministrului Cîmpeanu referitor la învățământul liceal

Despre organizarea BAC-ului. Examenul va avea următoarele probe:

 • o singură probă scrisă la disciplinele cuprinse în trunchiul comun,
 • o probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările. Această probă constă în evaluarea competențelor generale, formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română, matematică și științe ale naturii, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane. O singură probă scrisă care să verifice competențele generale. Condiția de promovare: obținerea cel puțin a notei 6.
 • Două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională.
 • Probă de evaluare a competențelor digitale.
 • Probă scrisă la limba maternă
 • Probe scrise, facultative, la alegerea candidatului, specifice profilului sau specializării”.

Cum pot promova elevii examenul de Bacalaureat

„Se consideră că au promovat bacalaureatul elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au susținut proba de evaluare a competențelor lingvistice la 2 limbi străine,
 • au susținut proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun și au obținut cel puțin nota 6,
 • au susținut proba la limba și literatura maternă și au obținut cel puțin nota 6″.

Proba scrisă facultativă, specifică profilului, NU va condiționa promovarea examenului de bacalaureat”.

Precizări importante pentru profesori

„Debutul în profesia didactică, pentru profesori, va fi complet schimbat:

 • va exista o perioadă de stagiatură de 1 an de zile,
 • va exista un examen de licențiere,
 • titularizarea se va da la nivel național.
 • postul va putea fi ocupat pe perioadă nedeterminată dacă va conține un număr de ore de predare echivalent unei jumătăți de normă. Cu alte cuvinte, de anul viitor vor fi scoase la concurs și acele posturi care au mai puțin de 18 ore.
 • parcurgerea stagiaturii se va face sub îndrumarea unui mentor. Mentorul va avea norma de predare redusă de la 18 la 14 ore pentru a se putea ocupa de colegii mai tineri”.

Alte informatii utile cadrelor didactice

 • “Va exista o platformă dedicată carierei didactice, unde vor fi prezentate portofoliile profesionale ale cadrelor didactice”.
 • “Finanțarea măsurilor propuse de aceste legi este de 15% din bugetul consolidat. Cheltuielile pentru educație sunt acum 7,92% din bugetul consolidate”.
 • “Salarizarea trebuie să ne ofere posibilitatea de a reda demnitatea profesorului. În momentul de față salarizarea profesorilor nu corespunde acestui rol. Pentru prima oară, într-o lege a educației, avem o reglementare care definește salariul profesorului debutant și stagiar ca fiind salariul mediu pe economia națională -acum 6.095 lei. Înregistrează o creștere de 43%. Salariul mediu în educație este de 6.500 lei și va ajunge la 9.300 lei. Aceasta este creșterea de 43% prevăzută”.