Sănătate

Românii fără asigurare medicală ar putea să se înscrie la medicii de familie. Când se va întâmpla acest lucru?

Românii fără asigurare medicală ar putea să se înscrie la medicii de familie. Când se va întâmpla acest lucru?
bizlaw.md

„Pacienții vor beneficia de pachetul de bază, care conține ceva mai multe servicii”, potrivit Adrianei Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății

Recent, un proiect de Ordonanță de Urgență a fost publicat în transparență decizională de Ministerul Sănătății, prin care se prevede ca și persoanele care nu au asigurare medicală să se poată înscrie pe listele medicilor de familie astfel încât să beneficieze de pachetul de servicii medicale de bază inclus în contractul cadru al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), inclusiv de servicii medicale de prevenție.

În acest context, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Adriana Pistol, a precizat că în acest fel ”vom putea preveni suferințe și cheltuieli mai mari”.

Ce a mai declarat secretarul de stat din Ministerul Sănătății

Marți, 16.08.2022, în cadrul unei conferințe de presă, Adriana Pistol a declarat:

„Este o propunere a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Sunt persoane neasigurate care sunt înscrise și acum la medicii de familie. Toți cei neasigurați se pot înscrie acum la medicul de familie și pot beneficia de pachetul minimal de servicii medicale”.

”Ce se dorește este nu numai să le oferim pachetul minimal, ci pachetul de bază, care conține ceva mai multe servicii. În pachetul de bază există servicii care includ inclusiv servicii de prevenție, inclusiv screening și monitorizarea unor boli cronice. Este important să cunoaștem aceste lucruri din timp pentru a preveni cheltuieli și suferințe mai mari”.

Ce modificări au fost propuse în proiectul Ordonanței de Urgență

Potrivit oficialilor Ministerului Sănătății, prin Ordonanța de Urgență se au în vedere următoarele modificări și/ sau completări:

„34. La articolul 221 alineatul (1), literele d) și h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  1. d) pachetul minimal de servicii – se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi cuprinde servicii medicale în asistența medicală primară, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, transport sanitar neasistat, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială și servicii de prevenţie, şi se stabilește prin contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia; persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat pot beneficia şi de îngrijiri de asistenţă medicală comunitară în condiţiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare, şi ale normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară aprobate prin hotărâre a Guvernului.”
  2. La articolul 232, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alin. (3^1) – (3^4), cu următorul cuprins:

”(3^1) Serviciile medicale în asistența medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii sunt aceleași cu cele cuprinse în pachetul de servicii de bază, cu excepția serviciilor adiționale şi a unora dintre activităţile de suport și sunt stabilite prin contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia.

(3^2) Pentru a beneficia de serviciile medicale în asistența medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat au obligația să se înscrie pe lista unui medic de familie, iar persoanele care nu fac dovada calității de asigurat și care sunt înscrise pe lista unui medic de familie, se reînscriu pe lista aceluiași medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales, în condițiile art. 230 alin. (2) lit. a) și c).

(3^3) Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat înscrise pe lista unui medic de familie pot să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru.

(3^4) Fondurile necesare pentru plata serviciilor medicale în asistență medicală primară acordate persoanelor prevăzute la alin. (3^2) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”.

Notă redacție: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic și nici alte tratamente recomandate de specialiști!