Social

Salarii mai mari pentru anumiți români! Cine sunt norocoșii

Bani Sursa foto Antena 3 CNN
Sursa foto Antena 3 CNN

Bugetarii din administrațiile municipale și județene primesc acum mai mulți bani. Angajații de la Consiliul Județean Sălaj și Primăria Zalău vor primi salarii mărite. Hotărârile de consiliu local, respectiv de consiliu județean, au îmbrățișat aceste măsuri.

În 27 aprilie, membrii Consiliului Județean au adoptat Hotărârea nr. 60, prin care s-a stabilit salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj, începând cu luna aprilie.

Salarii mărite în Sălaj

Funcționarii publici din cadrul Consiliului Județean primesc salarii de bază care variază între 12.075 de lei pentru un șef de birou și 18.300 de lei pentru secretarul general al județului, potrivit informațiilor ușor accesibile publicului pe site-ul instituției.

Potrivit datelor de pe site-ul instituției, salariile de bază pentru funcțiile de execuție generale și speciale variază între 4.722 de lei pentru un referent și 7.809 lei pentru un auditor. În cazul angajaților contractuali, salariul de bază pentru funcțiile de conducere este de 12 650 de lei pentru un director și de 10 373 de lei pentru un șef de departament.

S-au schimbat și salariile la DGASPC Sălaj. Ca urmare, un referent primește cel mai mic venit de bază, de 3.365 de lei. Salariul de bază pentru un inspector este de 5.123 de lei, pentru un șef de serviciu este de 8.488 de lei, iar pentru director este de 14.490 de lei.

Noile grile de salarizare de bază pentru angajații Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sălaj au intrat în vigoare în data de 27 aprilie. Ca urmare, un referent debutant primește cel mai mic venit de bază, care este în valoare de 3.961 de lei. Directorul are un salariu de bază de 12.682 de lei, în timp ce un consilier cu grad profesional superior este plătit cu 6.787 de lei.

Salariul de bază indicat mai sus include întotdeauna sporul maxim de vechime. Este important de menționat că gradul 0 este eligibil pentru salariile de bază ale directorilor. Salariile de bază pentru gradele 1 – 5 sunt stabilite de ordonatorul de credite sau de președintele Consiliului Județean Sălaj printr-o dispoziție care majorează salariile de bază pentru gradul 0 în conformitate cu orientările din articolul 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Nici cei din Zalău nu au fost mai prejos

O parte din personalul unității din Zalău a beneficiat de majorări ale salariului de bază.

Aceste ajustări au fost făcute prin Decizia nr. 10 din 27 aprilie. Aceasta se referă la rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău pentru anul 2023, la ajustarea listei de investiții aprobate pentru anul 2023 și la aprobarea programului de activitate actualizat al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023, respectiv activitatea de Reparații străzi. Potrivit RomâniaTV, ca urmare a acestor acțiuni au fost operate modificări și în ceea ce privește salarizarea personalului.