Economic

Care va fi sistemul de impozitare la microîntreprinderi. Forma finală a proiectului de lege

sistemul-impozitare-microintreprinderi
Sursa foto: revistabiz.ro

Noul proiect de lege ce va fi adoptat de guvern a stabilit care va fi sistemul de impozitare la microîntreprinderi. Potrivit actului normativ, impozitul va crește în funcție de nivelul veniturilor realizate și domeniul de activitate.

Nu mai există niciun dubiu, sistemul de impozitare la microîntreprinderi va fi modificat, Astfel, firmele care au venituri sub 60.000 de euro pe an vor fi impozitate cu 1% din cifra de afaceri. Dacă veniturile depășesc 60.000 de euro, impozitul va crește la 3%. Aceeași cotă de impozit se aplică și dacă desfășoară activități în anumite domenii nominalizate expres în lege.

Conform articolului 51, alineatul (1) din proiectul de lege:

„(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

  1. a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
  2. b) 3%, pentru microîntreprinderile care:
  3. realizează venituri peste 60.000 euro; sau
  4. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:

– 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator.

– 5829 – Activități de editare a altor produse software.

– 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).

– 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației.

– 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare.

– 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată.

– 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere.

– 5590 – Alte servicii de cazare.

– 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente.

– 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

– 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

– 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică, constituite de avocați potrivit legii.

– 8621 – Activități de asistență medicală generală.

– 8622 – Activități de asistență medicală specializată.

– 8623 – Activități de asistență stomatologică.

– 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Ce alte modificări sunt prevăzute

Noul act normativ introduce la articolul 51 trei noi alineate:

„(41) În cazul în care, în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere depășesc nivelul de 60.000 euro sau microîntreprinderea începe să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. b).

(42) În situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. a).

(43) În situaţia în care persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 obţin venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activităţi.”

Cum se calculează sistemul de impozitare la microîntreprinderi

Forma finală a proiectului de lege prevede, la art. 54, Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. Astfel, conform sursei citate: „Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi f), la 51 alin. (1), alin. (41) și (42) şi la art. 52 alin. (1) se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.”

De asemenea, la articolul 55, se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: „(5) Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opțiunii, comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor”, conform G4Media.