Actual Social

Sistemul pensiilor private va fi modificat. Ce vrea să schimbe Guvernul

Sistemul pensiilor private va fi modificat. Ce vrea să schimbe Guvernul
economica.net/aegon.ro

Pensiile private obligatorii (Pilonul II) și facultative (Pilonul III) se află în atenția Guvernului, care vrea să modifice legislația primară ce reglementează acest sistem de pensii

Ce vrea Guvernul să modifice

Principalele măsuri avute în vedere sunt:

 • eliminarea comisionului aplicat direct pe contribuția participanților
 • introducerea în structura organizatorică a administratorilor a unui comitet special care să verifice modul în care sunt investiți banii contribuabililor
 • sancțiuni pentru administratorii care încalcă legea
 • un regim mai strict de verificare, autorizare și control al administratorilor

Care este motivul pentru care Guvernul statului român vrea să aducă modificări sistemului de pensii private

Guvernul României a explicat că revizuirea cadrului primar de reglementare se impune în vederea dezvoltării și evoluției sistemului de pensii private.

La momentul actual, cadrul de reglementare care stabilește modul de funcționare a sistemului de pensii private (Pilonul II, Pilonul III)  și Fondul de Garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, este stabilit prin prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Documentul proiectului Ordonanței de Urgență aduce unele modificări Legii 411/2004 și Legii 204/2006, respectiv:

 • completarea termenilor existenți în cadrul celor două legi pentru a cuprinde persoana care deține o funcție-cheie, persoana relevantă în raport cu administratorul și structura de conducere, termeni utilizați pe parcursul actelor normative în cauză
 • principii privind regulile de investire și atribuțiile directorilor de investiții din cadrul administratorilor
 • atribuțiile structurii de management al riscului în cadrul administratorilor, principii privind modul de evaluare a activelor fondurilor și responsabilitatea administratorilor
 • suplimentarea activităților privind administrarea unui fond de pensii
 • stabilirea obligației administratorului de a deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin șase luni

Se vor constitui Comitetul de Investiții și Comitetul de Remunerare

În același document, o altă modificare presupune obligația de constituire la nivelul entității a unui Comitet de Investiții, format din membrii independenți. Acest Comitet va adopta decizii pentru operațiunile de investire/dezinvestire.

De asemenea, va fi înființat și un Comitet de Remunerare și vor fi introduse  prevederi privind cerințele pentru persoanele cu funcții-cheie și introducerea unor prevederi exprese privind autorizarea acestor persoane.

În același proiect de ordonanță, sunt stabilite obligațiilor consiliului de a defini și de a supraveghea implementarea mecanismelor de guvernanță care asigură gestionarea eficientă și prudentă a unei organizații.

Aici, sunt incluse și separarea sarcinilor în cadrul organizației și prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieței.

Totodată, segregarea atribuțiilor și responsabilităților diferitelor structuri de conducere, supraveghere și control este o altă măsură, care are ca scop evitarea eventualele conflicte de interese și să fie acordată autoritatea și independența necesară funcțiilor de control.

Alte prevederi ale proiectului de ordonanță de urgență, potrivit celor mentționate pe site-ul Ministerului Muncii, se referă la :

 • completarea documentației aferente cererii de autorizare de constituire și informații privind politicile și practicile de remunerare și stabilirea unui comision unic de administrare, perceput de administrator pentru prestarea activităților principale și a celor secundare/conexe.
 • obligația respectării, în orice moment, pe parcursul activității, a condițiilor de autorizare și a celor de funcționare.
 • completarea cerințelor de raportare și transparență, introducerea unor prevederi privind efectuarea verificărilor asupra evidențelor contabile ale administratorului și ale fondurilor de private.
 • avizarea persoanelor care sunt responsabile pentru activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii și pentru activitatea agentului de marketing.