Info Actual > Social > Sorin Câmpeanu: Ministerul Educației înființează corpul național al cadrelor didactice pentru „Şcoala din spital”
Social

Sorin Câmpeanu: Ministerul Educației înființează corpul național al cadrelor didactice pentru „Şcoala din spital”

Sorin Câmpeanu: Ministerul Educației înființează corpul național al cadrelor didactice pentru „Şcoala din spital”

Sorin Cîmpeanu în conferința de presă de joi, de la Palatul Victoria, a vorbit de un nou proiect susținut de guvern, „Şcoala din spital”.

„Ministerul Educației, un lucru important, înființează corpul național al cadrelor didactice pentru “Şcoala din spital. Acesta va fi constituit în urma selecţiei cadrelor didactice, care fac dovada absolvirii unor programe de pregătire în domeniul psiho-pedagogiei speciale. Se organizează şi Programul Naţional „Şcoala din spital”, care vizează continuarea predării învăţării prin membrii acestui Corp Naţional al Cadrelor Didactice pentru „Şcoala din spital”, în cazul mutării elevilor de la un spital la altul sau de la o secţie la alta. Deci este vorba de componenta mobilă a acestei şcoli din spital. Pentru sprijinirea învăţării în „Şcoala din spital”, Ministerul Educaţiei poate organiza şi olimpiade şi concursuri şcolare şi de asemenea poate acorda burse de studiu şi alte forme de sprijin material prin programe naţionale aprobate prin HG”, a declarat ministrul Educației.

Universităţile de Medicină şi Farmacie pot accesa şi fonduri externe nerambursabile

Universităţile de Medicină şi Farmacie pot accesa şi fonduri externe nerambursabile în vederea îmbunătăţirii activităţilor desfăşurate prin acest program naţional „Şcoala din spital” mobilă. Procesul instructiv-educativ desfăşurat în „Şcoala din spital”” se va efectua adaptat la specificul bolii, la perioada de spitalizare şi la clasa, desigur, în care este înscris elevul în anul şcolar respectiv.

„În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei OUG, Ministerul Educaţiei va elabora o programă diferenţiată, diferenţiată, subliniez, de susţinere a Evaluării Naţionale şi a Examenului Naţional de Bacalaureat atât pentru elevii şcolarizaţi în acest program „Şcoala din spital”, cât şi pentru toţi elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi care necesită o spitalizare îndelungată. Fiind derogare de la dispoziţiile art.5, alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale, prezenta OUG va intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial. Acest proiect de ordonanţă a fost prezentat, repet, astăzi, în primă lectură”, a precizat Sorin Câmpeanu.

De asemenea, a spus Câmpeanu, tot în primă lectură a fost prezentat şi un al treilea proiect de OUG, care prevede preluarea creşelor în sistemul de educaţie. Conform ministrului, este vorba de cele 387 de creşe, care funcţionează în prezent, care vor fi preluate în sistemul de educaţie astfel: acolo unde autorităţile locale iniţiază solicitări de preluare, inclusiv a personalului în sistemul de educaţie, aceste creşe vor funcţiona pe lângă grădiniţe, sub personalitatea juridică a grădiniţelor, având în vedere nevoia de integrare a conceptului educaţiei timpurii, integrare între creşă şi grădiniţă.