Social

Statul acordă 300 de lei pe lună pentru milioane de elevi. În ce condiții pot fi primiți banii

Statul acordă 300 de lei pe lună pentru milioane de elevi. În ce condiții pot fi primiți banii
Sursa foto: romaniatv.net

Statul român acordă, ca măsură de prevenire și descurajare a abandonului școlar, burse sociale în valoare de 300 de lei pe lună pentru anul școlar 2023-2024.

Nu orice elev poate benefica însă de acest sprijin din partea statului, ci doar anumite categorii. Astfel, conform prevederilor, în categoria elevilor care pot beneficia de bursa socială (prevăzută la articolul 14 alineatul 1, litera b) se încadrează elevii orfani, elevii crescuți de un singur părinte sau elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială dispusă de către Comisia pentru protecția copilului sau, după caz instanța judecătorească, în condițiile legii.

Căror elevi nu li se aplică condiția venitului net lunar

Un alt aspect important este acela că acordarea burselor de ajutor social pentru categoriile de elevi prevăzute la articolul 14 (alineatul 1 literele b, c și d) nu este condiționată de venitul net lunar pe membru de familie. Prevederea se aplică doar pentru beneficiarii care se încadrează în condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul 1 litera a.

Astfel, elevii pentru care nu se aplică condiția venitului net lunar pe membru de familie în acordarea burselor sociale:

– elevii orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;

– elevii care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare(…)

– elevii din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu.

Cum se ia în calcul venitul

Și ceilalți elevi, care nu se încadrează în categoriile anterioare, pot beneficia de ajutor social, sub formă de bursă, dacă este îndeplinit criteriul de venit, recalculat în semestrul II.

„Conform articolului 13 alineatul 1, bursele de ajutor social să stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Elevii majori sau părinții elevilor minori proveniți din familii al cărui venit s-a modificat pe parcursul semestrului I, astfel încât să corespundă criteriilor generale prevăzute la articolul 14, pot depune cerere pentru acordarea burse sociale în semestrul al II-lea”, se arată în documentul citat de Antena 3 CNN.

Conform sursei citate, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la articolul 10 alineatul 4, se iau în considerare toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația pentru copii, precum și venitul din bursă acordată fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate neîntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul.