Actual

Tinerii pot primi gratis teren pentru casă! Statul a simplificat procedura de acordare

Noi reguli pentru construcția de case la țară
Sursa foto: casa-gradina

Aveți până în 35 de ani și vreți să vă construiți o casă? Statul vă poate da, gratuit, un teren cu o suprafață de până la 1.000 de metri pătrați, conform unui act normativ actualizat recent prin hotărâre de guvern.

Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prevede că persoanele cu vârsta între 18 și 35 de ani pot obține de la autoritățile locale, în mod gratuit, terenuri pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Actul normativ stabilește că, la cerere, pot beneficia de suprafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Conform sursei citate, atribuirea terenului se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, în limita suprafețelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care este situat terenul.

Ce suprafețe pot fi atribuite

Legea 15/2003 stabilește că suprafețele de teren care pot fi atribuite tinerilor solicitanți în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, vor putea avea următoarele dimensiuni:
– între 150 m² și 300 m² în municipii și sectoarele municipiului București,
– între 250 m² și 400 m² în orașe,
– între 250 m² și 1.000 m² în comune și satele aparținătoare unităților administrativ-teritoriale.
Actul normativ mai prevede că beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii acestuia și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
Dacă autorităților în drept constată nerespectarea condițiilor prevăzute, prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit.

Actele necesare pentru depunerea cererii

Potrivit Legii 15/2003, cererea pentru atribuirea terenului trebuie depusă la consiliul local al comunei, oraşului ori municipiului (sector) în care solicitantul are domiciliul și trebuie să fie însoțită de mai multe documente.
Prin HG 748/2023, publicată recent în Monitorul Oficial, procedura a fost simplificată, eliminându-se obligația de a depune declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafața mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.
Astfel, solicitantul trebuie să depună la consiliul local următoarele acte:
– copie de pe certificatul de naștere;
– copie de pe actul de identitate;
– declarația solicitantului, pe propria răspundere, că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe, conform avocat.net.