Actual

Toți salariații trebuie să știe! Cum vei avea acces la adeverința de vechime

Toți salariații trebuie să știe! Cum vei avea acces la adeverința de vechime

Chiar dacă legal vorbind, angajaţii au dreptul de a-şi consulta vechimea în câmpul muncii pe platforme electronice, adică portalul Reges şi aplicaţia Revisal, realitatea tehnică nu le permite să facă acest lucru la nivelul preconizat.

Conform celor mai recente date, ar dura până în anul 2025 pentru ca sistemul să fie suficient de performant încât să le permită angajaţilor să-şi exercite acest drept. Folosind însă fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), este posibil ca aplicația Revisal să fie actualizată mai repede și să se modernizeze la normele prevăzute.

Cum se mișcă lucrurile

Textul legislativ care prevede accesul angajaților la informații esențiale, precum vechimea în muncă , este Hotărârea de Guvern nr. 1164/2022. Totuși, prevederile lui s-ar putea să nu mai fie în vigoare, în cazul în care noua platformă Reges și noua aplicație Revisal vor fi aprobate. În momentul de față, ele se află în dezbatere publică în Inspecția Muncii.

Drepturile care ar trebui respectate

Acestea sunt drepturile din Hotărâre pe care le avem în vedere și care, în momentul de față, nu pot fi întru totul respectate din cauza limitărilor tehnice. La ele face referire o știre publicată recent de Avocatnet.

„(1) În vederea asigurării accesului online al salariatului sau fostului salariat la registrul general de evidență a salariaților, denumit în continuare registru, cu privire la activitatea desfășurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, precum și pentru generarea și descărcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezenta pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei, după caz, la:
a) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul;
b) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului;
c) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.
(2) Salariații/Foștii salariați care dețin semnătura electronică calificată, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei, se pot adresa prin e-mail, utilizând această semnătură, inspectoratelor teritoriale de muncă prevăzute la alin. (1).
Articolul 3
(1) Obținerea numelui de utilizator și a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:
a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, conform modelului din anexa la prezenta procedură;
b) cartea de identitate, în original sau scanată, pentru situația prevăzută la art. 2 alin. (2);
c) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original”.