Actual Diverse

Anul 2022:Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie. Care este situația PFA-urilor privind atestarea vechimii în muncă

Anul 2022:Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie. Care este situația PFA-urilor privind atestarea vechimii în muncă
impact.ro

Dosarul de pensionare al tuturor celor care doresc să se pensioneze în acest an, trebuie să conțină nepărat o serie de documente, fără de care nu se poate calcula cuantumul pensiei.

Documentele necesare trebuie să facă dovada:

  • vechimii în muncă
  • duratei perioadei de activitate
  • grupelor de încadrare în muncă
  • cuantumului salariilor avute pe întreaga perioadă de activitate

Se știe faptul că începând din anul 2011, evidența muncii se face în format electronic, prin intermediul Registrului General de Evidență a Salariaților (Revisal), care a înlocuit evidența prin Carnetele de Muncă. Totuși, Cartea de Muncă rămâne în continuare, esențială pentru o mare parte dintre angajații care vor să iasă la pensie, deoarece doar în baza acesteia se poate face dovada vechimii aferente.

În concluzie, dovada vechimii în muncă și în specialitate pentru perioadele lucrate până la 31 decembrie 2010 se face tot în baza Carnetele de Muncă.

În ultimii 3 ani, inspectorii de muncă au atras atenția de mai multe ori că încă există Carnete de Muncă care așteaptă să fie revendicate de titulari.

Ce se întâmplă în cazul în care persoana nu mai deține Carnetul de Muncă

Dacă persoana nu mai deține Carnetul de Muncă sau are perioade lucrate care nu au fost înscrise în acesta, poate solicita adeverințe de vechime în muncă fie angajatorilor, dacă mai există, fie Inspectoratului Teritorial de Muncă (), în funcție de perioada lucrată și sediul social al firmei.

Dovada care atestă perioada lucrată

Începând cu anul 2011, angajații pot dovedi cât au lucrat cu ajutorul Adeverinței de Vechime în Muncă.

Această adeverință este eliberată fie de angajator, fie de la ITM, potrivit HG nr. 905/2017 privind Registrul General de Evidență a Salariaților.

La încetarea contractului de muncă, angajatorii sunt obligați să elibereze, în mod automat, un extras din Revisal și o Adeverință de Vechime în Muncă, care să ateste:

  • activitatea desfășurată
  • durata activității
  • salariul
  • vechimea în muncă și în specialitate

De asemenea, orice actual sau fost salariat poate cere oricând, de la angajatorul său:

  • adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate (după cum rezultă din Revisal și din dosarul personal)
  • un extras din Revisal (datat și certificat pentru conformitate)

Documentul/ documentele solicitate de angajat/ fost angajat trebuie emis(e) de către angajator în cel mult 15 zile de la data solicitării.

Informațiile necesare a fi conținute de Adeverința de Vechime în Muncă

Adeverință de Vechime în Muncă trebuie să cuprindă, în principal, următoarele:

– datele de identificare ale salariatului;

– datele de identificare ale Contractului Individual de Muncă, pe baza căruia se atestă vechimea (numărul și data încheierii);

– durata activității;

– funcția/funcțiile ocupate;

– schimbările suferite de Contractul Individual de Muncă (încheiere, modificare, suspendare, încetare);

– valoarea salariului de bază, inclusiv sporurile care intră în calculul punctajului mediu anual;

– vechimea în muncă, în meserie și în specialitate;

– perioadele de concediu fără plată;

– absențele nemotivate de la serviciu.

Extrasul din Revisal

De asemenea, este necesară obținerea unui Extras din Revisal de la ITM-uri, la care se poate apela atunci când salariatul cere angajatorului un extras, iar acesta nu-l poate elibera.

Prin urmare, inspectoratele eliberează Extrasul din Revisal, din care să rezulte activitatea desfășurată la angajator, în calitate de salariat, în cel mult 15 zile de la data solicitării.

Care este situația în cazul PFA-urilor

Cei care lucrează în mod independent, ca PFA, nu beneficiază de recunoașterea perioadelor de activitate ca vechime în muncă.

În Parlament au mai existat tentative de legiferare a acestui lucru, în prezent existând o propunere adoptată de Senat în acest sens, dar e necesar ca legea să fie adoptată și publicată în Monitorul Oficial pentru a se putea aplica, iar aplicarea ei pentru trecut este sub semnul întrebării.

Concret, în propunerea adoptată la Senat, se prevede ca recunoașterea vechimii în muncă a PFA-ului să se facă doar dacă activitatea sa a generat venituri de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară în anul pentru care se solicită recunoașterea și este înregistrat la ONRC cu un singur cod CAEN sau codul CAEN supus recunoașterii e cel principal, corespunzător activității de bază.

Ce pot face cei care nu au cotizat la Sistemul de Pensii de Stat

Persoanele ce doresc să acopere perioade în care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat o pot face, până la finalul lunii august 2023, prin semnarea unui Contract de Asigurare Socială cu Casa de Pensii și prin plata unor sume către aceasta, citează bugetul.ro