Actual Diverse

Cum poți deveni detectiv particular în România conform noilor prevederi stabilite de Guvern

Cum poți deveni detectiv particular în România conform noilor prevederi stabilite de Guvern
surelock.org

În mod legal, activitățile de investigare pot fi desfășurate, potrivit legislației apărute acum aproape 20 de ani, de către un detectiv particular, ce-și poate desfășura activitatea doar dacă deține în acest sens un atestat profesional.

Guvernul a stabilit printr-un proiect de lege adoptat în ședința de miercuri, 18.01.2023, modificarea legislației privind profesia de detectiv particular, majoritatea schimbărilor urmărind facilitarea soluționării anumitor proceduri și clarificarea unor aspecte ce duc acum la o practică neunitară în domeniul obținerii atestatului de detectiv particular.

Așadar, prin Proiectul de Lege, care merge acum la Parlament pentru dezbatere și vot, s-a stabilit modificarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, astfel încât procedura de obținere a atestatului de detectiv particular să fie simplificată față de cum era.

Ce este, de fapt, un detectiv particular

Detectivul particular, conform legii, este persoana atestată, care, fără să aducă atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfășoară activități specifice de investigare, referitoare la:

 • date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere;
 • persoanele dispărute de la domiciliu,
 • conduita și moralitatea publică a unei persoane;
 • asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora,
 • bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părți în proces.

Un detectiv particular își poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înființate conform legislației comerciale și care funcționează în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române.

Modificări aduse de noul proiect

În primul rând, proiectul stabilește că, în tot cuprinsul legii, sintagma “siguranţă naţională” va fi înlocuită cu sintagma “securitate naţională”.

De asemenea, trebuie subliniat că activitatea de detectiv particular poate fi desfășurată numai de persoanele care sunt atestate profesional. Calitatea de detectiv particular poate fi dobândită doar de persoana care îndeplinește anumite condiții, dintre care enumerăm:

 • are cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) ori ale Spațiului Economic European (SEE);
 •  posedă cel puțin studii medii și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior (aici urmează să se adauge, potrivit proiectului de lege, o condiție suplimentară, și anume absolvirea unui curs în specialitatea detectiv particular)
 •  este aptă din punct de vedere medical;
 •  nu a fost condamnată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 •  nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;
 • a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz;
 • a promovat examenul de atestare a calității de detectiv particular ori deține un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale UE sau SEE.

Acte necesare în vederea obținerii calității de detectiv particular

Pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular, cei interesați trebuie să depună, în prezent, la inspectoratele de poliție județene următoarele acte:

 • cerere;
 • curriculum vitae;
 • actul de studii, în original și în copie, sau, după caz, adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;
 • actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie;
 • certificate medicale și de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat;
 • declarație din care să rezulte că nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;
 • dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor, stabilit în conformitate cu dispozițiile legale.

În ceea ce privesc schimbările propuse, acestea stabilesc că actul de studii și actul de absolvire a unui curs vor fi prezentate doar în original, nu și în copie, iar cel ce-al doilea document va trebui să conțină și precizarea că este vorba despre un curs în specialitatea detectiv particular.

Condițiile pentru conducătorii executivi ai unor astfel de instituții

Potrivit noilor reguli, conducătorii executivi ai societăților specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenți ai facultății de drept sau ai unei școli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale cu grad de ofițer și să îndeplinească următoarele condiții:

 • sunt apți din punct de vedere medical;
 • nu au fost condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;
 • au obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz.

Concluzionând, viitoarea lege prevede că vor putea deveni conducători executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari și lucrătorii în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, pe lângă categoriile amintite mai sus, potrivit avocatnet.ro.