Economic

Iată cum puteți fi scutiți de plata impozitelor. Statul sprijină persoanele cu dizabilități

Impozite impozit impozitele impozitului
sursa foto revistabiz.ro

Persoanele care au un anumit handicap grav sau acut sunt scutite de plata impozitului pe veniturile lunare din activități independente, cum ar fi salariile, pensiile, agricultura, silvicultura sau piscicultura.

Prin urmare, persoana cu handicap nu este obligată să plătească impozite pe niciun venit care reprezintă un beneficiu pe care îl primește în natură sau în numerar.

Ce alte scutiri de impozit există

Persoanele cu handicap pot fi scutite de plata contribuțiilor de asigurări sociale, de impozitul pe locuința proprie sau pe cea pe care o împart cu alte persoane, de impozitul pe terenul legat de locuința lor și de impozitul pe vehiculele pe care le dețin în proprietate sau în proprietate comună, pe lângă impozitul pe venit.
De asemenea, guvernul poate oferi și alte scutiri de impozit persoanelor cu handicap grav sau evident; această dispoziție vizează în mod specific persoanele cu handicap de gradul întâi.
Persoanele cu dizabilități grave sau evidente sunt eligibile pentru a solicita scutiri de impozit, dacă prezintă 7 documente doveditoare.
Sunt necesare:
-O cerere de scutire de impozit și un certificat de încadrare în categoria de handicap sau invaliditat;
-O copie a cărții de identitate a persoanei în cauză, precum și a soțului/soției sau a reprezentantului legal al acesteia, dacă este cazul;
-Un extras de carte funciară care să nu fie mai vechi de trei luni;
-Copii ale certificatului de căsătorie și ale actului de proprietate pentru care se solicită scutirea, precum și documentația privind desemnarea reprezentanților legali pe durata îngrijirii, supravegherii și întreținerii persoanei cu handicap grav sau a persoanei încadrate în gradul I de invaliditate trebuie, de asemenea, să fie incluse în dosar.
Apoi, fiecare solicitant va trebui să prezinte fiecare dintre aceste documente, atât în original, cât și în copie, la biroul fiscal local.

Avantaje pentru persoanele cu dizabilități

Persoanele care locuiesc în România au dreptul la o serie de avantaje și privilegii speciale care le vor facilita depășirea obstacolelor și integrarea în societate.
Potrivit Știrile ProTV, cei cu dizabilități grave, agravate sau de gradul I pot beneficia de reduceri atât la transportul aerian, cât și la transportul în comun, în funcție de gradul de handicap.
De asemenea, persoanele cu dizabilități pot beneficia de sprijin social, cum ar fi asistență la domiciliu, consiliere psihiatrică, ajutor de urgență și asistență socială și medicală. În plus, acestea au dreptul la reducerea cheltuielilor cu utilitățile, precum și la prelungirea timpului de concediu medical pentru îngrijirea după operația medicală.
Mai mult decât atât, persoanele cu dizabilități primesc o plată lunară de 279 de lei pentru un adult cu handicap grav și 368 de lei pentru o deficiență severă.