Actual Social

În luna septembrie 2022, salariul mediu net pe economie a crescut cu 1,8%, depășind 4.000 de lei

În luna septembrie 2022, salariul mediu net pe economie a crescut cu 1,8%, depășind 4.000 de lei
capitalcomunicate.ro

La nivel național, în unele sectoare de activitate câștigurile salariale au crescut, iar în altele au scăzut, potrivit datelor furnizate de INS în cadrul unui comunicat de presă.

De exemplu, în timp ce în telecomunicații salariile au scăzut în medie cu peste 10%, în sectorul petrolier, acestea chiar s-au dublat, în luna septembrie 2022.

Astfel, în luna septembrie 2022, câştigul salarial mediu net pe economie s-a situat la 4.003 de lei, în creştere cu 70 lei (respectiv 1,8%), raportat la luna august 2022. Astfel:

 • Sumele cele mai mari au fost înregistrate în activităţile privind fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (16.085 lei),
 • Sumele cele mai mici au fost înregistrate în sectorul hotelier şi cel al restaurantelor (2.233 lei),

potrivit datelor publicate vineri, 11.11.2022, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În ceea ce privește salariul mediu brut pe economie/ septembrie 2022, acesta a fost 6457 lei, cu 109 lei (+1,7%) mai mare decât în luna august 2022.

Evoluția salariilor bugetarilor în luna septembrie 2022

În luna septembrie 2022, în sectorul bugetar, s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în:

 • învăţământ, cu +8,8%, ca urmare a reluării plăţii cu ora a cadrelor didactice,
 • administraţia publică, cu +1%.

Comparativ cu luna august 2022,  câştigul salarial mediu net a scăzut uşor, în luna septembrie 2022, respectiv cu -0,4%, în:

 • sănătate,
 • asistenţă socială.

Explicația Institutului Național de Statistică

Potrivit INS, „în cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei”.

Valoarea salariului mediu net în septembrie 2022, raportat la luna septembrie 2021

Față de luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,8%. Astfel, potrivit INS, „în luna septembrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2022, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, bonusuri pentru management, pentru performanţe deosebite sau pentru ‘Ziua petrolistului’), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare)”.

Creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat:

 • realizărilor de producţie
 • încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Sectoarele de activitate în care salariile au crescut cel mai mult

La nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2, cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 114,7% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului,
 • cu 57,4% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, în principal ca urmare a acordării de prime ocazionale şi stimulente, bonusuri pentru management, pentru performanţe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”;
 • între 10% şi 21,5% în extracţia minereurilor metalifere, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor).
 • între 3,5% şi 5% în alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi,
 • între 2% şi 3,5% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor textile, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea echipamentelor electrice, industria metalurgică, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, potrivit INS.

Cauzele scăderilor veniturilor salariale

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna august 2022 au fost determinate de:

 • acordarea, în lunile precedente, de prime ocazionale,  drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).
 • nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Sectoarele de activitate în care salariile au scăzut

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 10,1% în telecomunicații;
 • între 2,5% şi 5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din tutun, activităţi de servicii anexe extracţiei, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), hoteluri şi restaurante, extracţia cărbunelui superior şi inferior, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

Valoarea venitului salarial, raportat la evoluţia preţurilor de consum

FOTO insse.ro

Referitor la câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum, INS precizează că:

 • indicele câştigului salarial real a fost 98,2% în luna septembrie 2022 faţă de luna septembrie 2021,
 • indicele câştigului salarial real a fost 100,5% în luna septembrie 2022 faţă de luna august 2022.
 • faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 219,0%, adică cu 0,9 % mai mare decât cel înregistrat în luna august 2022, potrivit informațiilor furnizate pe insse.ro.