Economic

În România, salariul mediu net se apropie de 4.000 de lei. Vă arătăm în ce domenii se câștigă mai bine

În România, salariul mediu net se apropie de 4.000 de lei. Vă arătăm în ce domenii se câștigă mai bine

În luna martie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost de 6.401 lei, adică cu 342 de lei (+5,6%) mai mare decât în februarie 2022, potrivit datelor publicate joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În România, salariul mediu net se apropie de 4.000 de lei

Faţă de luna anterioară, câştigul salarial mediu net s-a situat la 3.937 de lei, fiind în creştere cu 216 lei (+5,8%).

Cele mai mari valori ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în domeniul IT, unde câstigul a fost de 9.968 lei.

Cele mai mici câștiguri salariale nete, însă, s-au înregistrat în hoteluri şi restaurante, acestea fiind de 2.079 lei.

Potrivit datelor INS, consultate de Agerpres, în martie 2022, salariul mediu net a crescut cu 11%, raportat la aceeași lună a anului trecut.

Indicele câştigului salarial real a fost 100,8% în luna martie 2022, faţă de luna martie 2021, în raport cu evoluţia preţurilor de consum.

Indicele câştigului salarial real a fost 103,8% în luna martie 2022 faţă de luna februarie 2022.

Indicele câştigului salarial real a fost 234,2%, deci cu 8,7 % mai mare decât cel înregistrat în luna februarie 2022, faţă de luna octombrie 1990.

În ce domenii au fost înregistrate creșteri

În majoritatea activităţilor din sectorul economic, în luna martie 2022, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de:

– prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, prime pentru performanţe deosebite sau pentru sărbătorile de Paşte),

– drepturi în natură,

– ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

Creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat și reluării activităţii anumitor agenţi economici, încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte) sau a creșterilor producţiei.

Evoluția celor mai semnificative cresteri ale câştigului salarial mediu net, la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2, a fost următoarea:

  • între 12% şi 19% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de editare, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, extracţia minereurilor metalifere, telecomunicaţii, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
  • cu 28,7% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 22,2% în fabricarea băuturilor;
  • cu 55,4% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

În ce domenii a scăzut retribuția

– fabricarea altor mijloace de transport, extracţia cărbunelui superior şi inferior, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii anexe extracţiei, cercetare-dezvoltare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice s-au înregistrat scăderi cuprinse între 7,5% şi 11,5%

 – fabricarea produselor textile, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), s-au înregistrat scăderi cuprinse între 6% şi 7%

Și în sectorul bugetar au avut loc creșteri

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2022 au fost determinate de:

  • angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice;
  • nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte)
  • acordarea în luna precedentă de premii ocazionale (prime anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri.

Faţă de luna precedentă, singurele scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de fabricare a produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (-0,1%), de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe) (-3,6%).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în:

  • învăţământ (+2,9%),
  • administraţie publică (+2,2%),
  • sănătate şi asistenţă socială (+0,6%),

În principal, creșterea s-a produs ca urmare a acordării tichetelor de vacanţă/ biletelor de valoare.