Actual

Noua lege promulgată de Klaus Iohannis. Amenzile vor putea fi contestate și la instanța din zona în care locuiește petentul

Klaus-Iohannis-semnare-lege

Președintele Klaus Iohannis a promulgat astăzi legea pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Toate contravențiile, inclusiv cele primite pentru încălcarea regulilor de circulație, vor putea fi contestate și la judecătoria în a cărei rază de competență își are domiciliul sau sediul persoana amendată.

Noua lege promulgată de Klaus Iohannis. Amenzile vor putea fi contestate și la instanța din zona în care locuiește petentul

Actul normativ prevede că plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii poate fi depusă şi soluţionată şi la Judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul, nu doar la Judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

„Plângerea se depune şi se soluţionează în baza competenţei alternative la Judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la Judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul”, prevede actul normativ, conform Agerpres.

În prezent, legea în vigoare menţionează că plângerea se depune doar la Judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Pe lângă promulgarea acestei legi, preşedintele Iohannis a mai semnat miercuri mai multe decrete prezidenţiale, care pot fi consultate aici.

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 a suferit mai multe modificări, aduse prin alte două acte normative adoptate tot miercuri de Camera Deputaților:

  1. Petentul este obligat să completeze formularul de plângere contravențională atunci când sancțiunea contestată este avertismentul sau amenda care nu depășește suma de 3.000 lei. (față de 10.000 de lei acum)
  2. După primirea formularului de plângere împotriva procesului – verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii completat corect, instanţa va trimite formularul tipizat de răspuns, de îndată, spre completare, organului care a aplicat sancţiunea, însoţit de o copie a formularului de plângere şi de copii de pe înscrisurile depuse de petent.
  3. Procedura cu privire la plângerile contravenționale, atunci când sancțiunea contestată este avertismentul sau amenda care nu depășește suma de 3.000 lei, este scrisă și se desfășoară în camera de consiliu.
  4. În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, contravenientul sau organele prevăzute la art. 39, alin. (2) va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată.
  5. Contravenientul va efectua integral sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii într-un termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării mandatului de executare emis în baza a hotărârii judecătoreşti definitive.
  6. Neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care contravenientul a fost obligat la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii într-un interval de 90 de zile de la comunicarea mandatului de executare emis ca urmare a rămânerii definitive a sancţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.