Actual Social

Pentru iarna ce urmează, statul român vine în sprijinul anumitor categorii de persoane, oferind o sumă de bani

Pentru iarna ce urmează, statul român vine în sprijinul anumitor categorii de persoane, oferind o sumă de bani
playtech.ro

Statul român oferă bani anumitor categorii de persoane, iar cererile în acest sens se depun până la data de 15 octombrie 2022.

Dar pentru a beneficia de ajutorul de la stat, românii trebuie să îndeplinească anumite condiții.

 Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite și ce acte sunt necesare

De ajutor vor beneficia doar persoanele singure sau familiile cu venituri mici, iar banii vor fi folosiți drept ajutor pentru încălzire, în sezonul rece care va urma.

Documentele necesare, care trebuie depuse de persoanele singure sau familiile cu venituri reduse și care vor să beneficieze de bani din partea statului pentru a-și plăti utilitățile în această iarnă, sunt următoarele:

 • copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
 • factura de gaze recentă (din ultimele luni ale anului 2021);
 • actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
 • adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește sau nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;
 • cupoane de pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
 • adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);
 • adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
 • decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
 • adeverință de la administrator din care să rezulte nominal toate persoanele care locuiesc la adresa respectiv;
 • certificat de rol fiscal eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei, din care să rezulte bunurile deținute în proprietate pentru toţi membrii familiei;
 • adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).

Dacă persoanele interesate dețin autorurism sau motocicletă, aceastea trebuie să prezinte Cartea de Identitate a autoturismului, în copie xerox, pentru  evidenţierea vechimii.

Ajutorul bănesc poate fi obținut și pentru supliment de energie electrică. În acest sens, pe lângă celelalte acte, e necesară factura completă la energie electrică.

În ce scop pot fi folosiți banii primiți de la stat

Banii de la stat pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.

Acest ajutor pentru încălzire se acordă numai familiilor și/sau persoanelor singure, acordat în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice ramurilor economice, potrivit evz.ro