Economic

Proprirea pe salariu! Cine este vizat și câți bani se opresc

IMM Ajutoarele de la stat Programul Family Start FamilyStart Bani Sursa foto Antena 3 CNN Creștere salarială
sursa foto: arhiva companiei

În România, persoanelor care sunt în datorii către stat li se poate institui poprire pe salariu. Această măsură este aplicată și în cazul celor care întârzie să plătească ratele unui împrumut. Poprirea reprezintă modalitatea prin care se recuperează sumele datorate.

Această acțiune poate fi inițiată atât de către autoritățile fiscale române, cât și de către instituțiile creditoare. Singura persoană abilitată să efectueze acest proces este executorul. În cazul execuțiilor militate de stat, executorul fiscal este cel însărcinat cu această procedură.

Poprirea se aplică asupra salariului net al debitorului, cu o limitare specifică conform legii. Astfel, pot fi popriți doar 50% din venitul lunar net. Din acest procent, o parte este destinată datoriilor de întreținere sau alocațiilor pentru copii, iar o treime este alocată altor obligații financiare.

Există posibilitatea ca mai multe popriri să vizeze aceeași sumă, iar pentru a le evita, debitorii trebuie să-și achite datoriile. În cazul în care consideră că poprirea a fost instituită în mod nejustificat, aceștia pot contesta decizia în termen de 15 zile de la primirea notificării.

Propria pe salariu

Deși poate exista mai multe popriri în același timp, suma totală nu trebuie să depășească un anumit nivel. ANAF poate institui poprire pe conturile debitorilor prin intermediul unui sistem electronic. În cazul în care soldul conturilor este mai mare decât suma popririi, aceasta se aplică doar în limita sumei restante.

Există totuși anumite venituri care nu pot fi supuse popririi, cum ar fi sumele destinate unor afectațiuni speciale prevăzute de lege, creditele nerambursabile sau finanțările primite de la instituții naționale pentru proiecte sau programe. De asemenea, nu se poate institui poprire pe sumele aferente plăților salariale viitoare pentru o perioadă de trei luni de la data instituirii popririi, conform articolului 729 din Codul de procedură civilă, scrie legislațiamuncii.

Conform art. 786 – Codul de procedura civila:
(1) Poprirea ramane in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba locul de munca sau este pensionat. In aceste cazuri, tertul poprit va trimite actele prin care s-a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau organului de asigurari sociale competent, care, de la data primirii acestor acte, devine tert poprit.
(2) Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de munca, ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta imprejurare. Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului, creditorul il va aduce la cunostinta unitatii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit alin. (1).