Actual

Reprezentanții CECCAR se opun legii privind reorganizarea activității de expertiză contabilă. Hotărârile din Conferința Națională

ceccar

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a venit cu un răspuns în fața modificările controversate propuse în Camera Deputaților, cu privire la reorganizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Poziția oficială a fost luată în urma unei conferințe naționale.

Reprezentanții CECCAR se opun legii privind reorganizarea activității de expertiză contabilă. Hotărârile din Conferința Națională

Modificările care ar urma să fie aduse profesiei și actelor normative de organizare a instituției ar urma să aducă grave prejudicii în desfășurarea activității, după cum a declarat în trecut și președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 28 aprilie 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 149/2022 privind inițiativa legislativă PL-x nr. 596/2018 pentru reorganizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Printre modificările controversate se numără:

  1. Restrângerea nejustificată, printr-o măsură pur administrativă, a activităţilor pe care experţii contabili le pot desfăşura din anul 1994 (anul reînfiinţării corpului profesional) în materie de expertiză contabilă judiciară, fără a exista o modificare la nivelul competenţelor necesare.
  2. Introducerea în lege a unei modificări care afectează competenţa expertului contabil de a face expertize privind latura fiscală.
  3. „Instituirea unui sistem de supraveghere publică disproporţionat şi încălcarea orincipiului constituţional al neretroactivităţii legii.

De aceea, potrivit informațiilor juridice.ro, conferinţa naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a luat act de iniţiativa legislativă PL-x nr. 596/2018, proiect de lege care vizează reorganizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, și a hotărât:

a) să se menţină actuala formă de organizare teritorială, respectiv filiale fără personalitate juridică; această formă de organizare răspunde cel mai bine nevoilor membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR);

b) să se menţină actualul sistem de gestiune financiară; colectarea veniturilor se va realiza centralizat, prin intermediul filialelor, şi redistribuirea acestora pentru acoperirea cheltuielilor conform bugetului propus de adunarea generală a filialei şi aprobat de Conferinţa naţională a CECCAR;

c) să se menţină actualul sistem de supraveghere directă de către Ministerul Finanţelor; se consideră injustă instituirea unui nou sistem ce presupune o supraveghere suplimentară şi impunerea de sarcini financiare suplimentare membrilor CECCAR; se solicită nediscriminarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat în raport cu alte profesii supravegheate direct de către Ministerul Finanţelor;

d) să se menţină actualul sistem de guvernanţă şi validitatea mandatelor structurilor de conducere locală şi centrală obţinute prin votul membrilor; să se respingă numirea unui administrator al CECCAR din partea unei autorităţi aflate în subordinea Ministerului Finanţelor în locul mandatelor legal obţinute pentru structurile de conducere centrale şi locale, având în vedere neconstituţionalitatea unui astfel de demers şi compromiterea independenţei în exercitarea profesiei; asupra patrimoniului CECCAR există un drept de proprietate privată;

e) să se menţină actuala competenţă a experţilor contabili în materie de expertiză contabilă judiciară care vizează expertiza contabilă cu componentă fiscală, fără a exista obligaţia expertului contabil judiciar de a deţine şi calitatea de consultant fiscal.

Intrare în vigoare: 28 aprilie 2022

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA (CECCAR), în conformitate cu prevederile OG nr. 65/1994, este o persoană juridică română de utilitate publică și autonomă, cu sediul în București, din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați. De asemenea, este singurul organism profesional din sud-estul Europei membru în grupul de experți pe TVA – structura consultativă a Comisiei Europene pentru legislația în domeniu TVA.