Social

S-au stabilit criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cei ce vor să conducă un spital

alexandru rafila

Cu scopul de a crește capacitatea managerială și administrativă au fost stabilite noi reguli pentru ocuparea posturilor de conducere în sistemul de sănătate.

Ieri, 13.07.2022, la solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat Ordonanța pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Potrivit unui Comunicat de Presă al ministrului Sănătății, actul normativ stabilește criterii noi de formare inițială și de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate categoriile de funcții de conducere din sistemul de sănătate: manageri, directori executivi și directori executivi adjuncți ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, medic-șef.

Care sunt criteriile pentru ocuparea funcțiilor de conducere din sistemul de sănătate

Pentru creșterea performanțelor manageriale se introduc criterii de calitate aferente programelor de formare, elaborate de către Organizația Mondială a Sănătății, în programul de asistenţă tehnică din PNRR.

De asemenea, pentru asigurarea unei dezvoltări profesionale continue în domeniul managementului sanitar,  documentul introduce necesitatea absolvirii la 3 ani, pentru funcțiile de conducere din domeniul sănătății, a unui curs de scurtă durată în Management Sanitar sau Managementul Serviciilor de Sănătate, avizate de Ministerul Sănătății, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Ce măsuri s-au stabilit  pentru mandatele managerilor de spitale și comitetelor directoare

Totodată, documentul prevede și alinierea mandatului managerilor de spitale cu cel al comitetelor directoare (formate din director medical, director de îngrijiri și director financiar) pentru a permite asigurarea continuă a unui management eficient.

La momentul actual, manadatul managerilor de spitale este de 4 ani, în timp ce contractul de administrare al comitetelor directoare (formate din director medical, director de îngrijiri și director financiar) este de maximul 3 ani, fapt care provoacă dificultăți.

Va fi înființată o nouă instituție în subordinea Ministerului Sănătății

Se mai are în vedere și înființarea unui Institut Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Scopul acestui institut este acela de a putea realiza în mod coerent politicile publice ale Ministerului Sănătății în domeniul resurselor umane și implicit prevederile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Institutul se va înființa prin reorganizarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.

Ce a declarat ministrul Sănătății

În acest context, ministrul Sănătății, prof.dr. Alexandru Rafila, a declarat: “Este nevoie de o schimbare radicală și urgentă a modului în care sunt ocupate posturile de conducere din sistem. Performanța scăzută a sistemului de sănătate și ineficiențele sale sunt cauzate și de capacitatea administrativă și managerială redusă, deficitul forței de muncă și limitarea de formare profesională în domeniul managementului sanitar”.