Actual

Statul acordă subvenții între 100.000 și 300.000 de euro pe an. Cine poate beneficia și care sunt condițiile

Euro, sursa foto Mesagerul de Bistrita
sursa foto Mesagerul de Bistrita

În cadrul ședinței Camerei Deputaților de luni, 15 mai, s-a aflat că programul de acordare a ajutorului de stat pentru fermierii români a fost autorizat pentru implementare.

De asemenea, în aceeași zi, a fost aprobată și viitoarea finanțare pentru persoanele angajate în industria lemnului, ambele inițiative fiind valabile în perioada 2023 – 2027.

Subvenții de 300.000 de euro pe an

Pentru această schemă de implementare, parlamentarii au fost nevoiți să țină cont de liniile directoare ale Uniunii Europene (UE), iar acum aceste ajutoare vor începe să fie acordate în urma permisiunii dobândite de la reprezentanții Comisiei Europene (CE).

Ca urmare, în ședința de luni, 15 mai, parlamentarii și-au exprimat votul în plenul Parlamentului cu privire la această măsură, care se referă la lansarea unui nou program de ajutor financiar din partea statului, de data aceasta dedicat fermierilor români, cu 244 de voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” și o abținere. Inițiativa, valabilă pentru o perioadă de până la trei ani, se adresează în primul rând producătorilor agricoli de legume, fructe și cartofi.

Acest program, care a fost aprobat acum de membrii Camerei Deputaților, oferă firmelor juridice și persoanelor înregistrate fiscal un ajutor financiar sub forma unei subvenții anuale de 100.000 de euro. În cazul cooperativelor, se vor acorda până la 300.000 de euro în fiecare an pentru a sprijini operațiunile producătorilor agricoli de legume, fructe și cartofi în ceea ce privește sortarea, ambalarea, etichetarea și transportul.

Care sunt condițiile?

Potrivit romaniatv.ro, pentru a obține aceste fonduri trebuie îndeplinite următoarele condiții:

„-să fie persoană juridică, persoană fizică înscrisă în registrul agricol şi înregistrată fiscal conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativă agricolă înfiinţată, organizată şi care funcţionează potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, grup/organizaţie de producători, după caz;

-să deţină şi să exploateze, în nume propriu sau prin membrii cooperatori/asociaţi, suprafeţe cultivate cu legume, cartofi, fructe, plantaţii de pomi fructiferi, plantaţii de arbuşti şi/sau semiarbuşti fructiferi, plantaţii cu struguri de masă destinaţi consumului uman;

– să comercializeze legume, cartofi şi/sau fructe; în cazul spaţiilor protejate, suprafaţa minimă destinată cultivării să fie de 500 mp; să facă dovada prin documente justificative că a realizat activităţile prevăzute şi că valoarea producţiei comercializate anual pentru care se solicită ajutorul a fost de minimum 1.000 euro, echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României la data comercializării;

-să nu se afle în lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat, fără a fi emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la această dată.”.