Social

Statul român și Uniunea Europeană vor să lucrezi până la 70 de ani! Ce prevede noul proiect de lege privind vârsta de pensionare

Statul român și Uniunea Europeană vor să lucrezi până la 70 de ani! Ce prevede noul proiect de lege privind vârsta de pensionare

România va introduce o nouă reglementare privind vârsta de pensionare a angajaților. Este vorba despre un jalon prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care s-ar introduce vârsta de pensionare facultativă, care presupune continuarea activității profesionale și după depășirea vârstei de pensionare.

Chiar și după împlinirea vârstei de pensionare, românii vor putea să-și continue activitatea, până la vârsta de 70 de ani, se arată într-un proiect de lege. Legea ar face parte din jaloanele asumate de țara noastră în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Conform Antena 3, scopul său este de a încuraja românii în a se pensiona mult mai târziu decât prevede legea la momentul actual. Totodată, pe lângă această măsură, statul român prin Ministerul Muncii deja s-a angajat în creșterea vârstei de pensionare pentru femei, care vor ajunge să lucreze până la 63 de ani în anul 2030.

Totodată, în PNRR este prevăzută și reducerea accesului la pensionarea anticipată, menționează sursa citată.

Ce presupune vârsta de pensionare facultativă

Proiectul de lege care le va permite românilor să rămână în câmpul muncii până la vârsta de 70 de ani a fost publicat de Antena 3. Este vorba despre proiectul de lege „privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare”.

„Art. 1 (1) Persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție, după caz, și care îndeplinesc condițiile de pensionare pot continua activitatea, la cerere, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

(2) Cererea privind continuarea activității în condițiile alin.(1) se depune la unitatea angajatoare, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare.

(3) Persoanele care continuă activitatea în condițiile alin. (1) pot solicita înscrierea la pensie şi anterior împlinirii vârstei de 70 de ani. Cererea de încetare a activității în vederea pensionării se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice înainte de data de la care persoana solicită pensionarea”, se arată în proiectul de lege publicat de Antena 3.

În situațiile în care românii cu vârstă de pensionare vor continua să lucreze, ei pot opta pentru reluarea plății pensiei și încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu oricând până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Cine nu va putea continua să muncească până la 70 de ani

Categoriile de salariați care nu se încadrează în proiectul de lege sunt:

„a) persoanelor alese în funcții de autoritate sau demnitate publică sau celor pentru care durata mandatului este prevăzută de Constituție;

b) persoanelor care beneficiază de drepturi de autor în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) personalului didactic de predare pensionat încadrat în regim de plata cu ora în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionarilor încadrați în gradul III de invaliditate;

e) membrilor Academiei Române;

f) asistenților personali și asistenților personali profesioniști prevăzuți de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) asistenților maternali prevăzuți de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) îngrijitorilor la domiciliu pentru persoana vârstnică prevăzuți de Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în proiectul de lege.