Actual

Violența fizică în școli se va sancționa cu exmatriculare! Cum și în ce condiții se vor aplica pedepsele

Liceu
Sursa foto: portalinvatamant

Potrivit unui amendament propus de PNL, PSD şi Ministerului Educaţiei și adoptat de Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor luni, violenţa fizică sub orice formă din şcoli se va sancţiona drastic.

Potrivit amendamentului, violenţa fizică sub orice formă din şcoli se va sancţiona, pedeapsa maximă constând în exmatricularea elevilor. Această măsură se va putea lua însă doar în situaţii foarte grave, cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ. Regula nu se va aplica și elevilor din învăţământul postliceal.

Potrivit amendamentului aprobat luni, analiza disciplinară poate fi declanșată de personalul unităților şcolare în urma unei încălcări a regulamentelor unităţii de învăţământ preuniversitar sau a comportamentului inadecvat al elevilor. Ulterior, elevul şi părinţii/tutorii legali ai acestuia sunt informaţi cu privire la natura încălcării şi convocaţi la o întâlnire formală. Măsura propusă de Ministerul Educației mai prevede că elevii au dreptul la apărare şi nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. Totodată, o altă condiției pentru a putea fi sancţionaţi este ca faptele incriminate să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ, în cadrul activităţilor extraşcolare sau în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online.

Ierarhia sancțiunilor școlare

Amendamentul prevede că, în funcţie de gravitatea faptei, sancţiunile care pot fi aplicate elevilor sunt:

– observaţie individuală;

– mustrare scrisă;

– retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul;

– mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

– suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;

– preavizul de exmatriculare;

– exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ;

– exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ;

– exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal.

Toate sancţiuniunile menționate pot fi însoţite şi de scăderea notei la purtare.

În ce condiții se aplică pedepsele extreme

Conform sursei citate, toate sancţiunile aplicate de cadrele didactice se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor/tutorilor legali și se aplică cu începere din momentul comunicării acesteia sau ulterior. Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maxim 5 zile lucrătoare, iar pe durata unui an şcolar un elev nu poate cumula mai mult de 15 zile lucrătoare de suspendare.

Amendamentul mai prevede că nu se pot aplica în învăţământul primar măsurile constând în mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ, exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ.

Totodată, preavizul de exmatriculare şi exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ se pot aplica în învăţământul obligatoriu numai în situaţii foarte grave. Conform prevederilor, măsurile se pot aplica doar atunci când prezenţa elevului în şcoală pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului din şcoală, afectând dreptul la educaţie, respectiv la muncă.

Elevii care au fost sancţionaţi vor beneficia de consiliere, intervenţie psihologică şi psihoterapie, precum şi de activităţi remediale, conform realitatea.net.