Actual

Cum să-ți deschizi o afacere și să primești 100.000 de euro de la stat! Banii sunt nerambursabili

Cum să-ți deschizi o afacere și să primești 100.000 de euro de la stat! Banii sunt nerambursabili
Credit imagine: banatulazi.ro

Statul oferă stimulente financiare pentru antreprenorii care vor să investească în mediul rural. Beneficiarii programului trebuie să ofere bunuri și să presteze servicii din domeniul non-agricol pentru a se califica în această schemă de întrajutorare, parte a axei prioritare „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Acești bani de la stat sunt prevăzuți prin accesarea de fonduri europene, în cadrul Programului pentru Incluziune și Demnitate Socială (PIDS). În afara instituțiilor publice, iau parte la program și mai multe organizații non-guvernamentale (ONG-uri): scopul tuturor părților implicate este acela de a încuraja antreprenorii să deschidă afaceri în zonele rurale și a crea locuri de muncă pentru persoanele care se află în zone adesea mai puțin favorizate.

Condițiile care trebuie îndeplinite

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a scos la dezbatere ghidul prin care antreprenorii interesați vor putea să solicite suma, în valoare maximă de 100.000 euro/afacere. Aceste solicitări se fac în cadrul „Sprijin pentru întreprinderi sociale în mediul rural”, inițiativă subordonată sus-amintitului Program de Incluziune și Demnitate Socială.

De asemenea, Ordinul 1057/2020, la care MIPE va aduce amendamente pentru a demara programul din 2023, prevede că sunt vizate următoarele categorii de afaceriști:

„3. administrator al schemei de antreprenoriat – entitate publică sau privată care implementează, în calitate de beneficiar al contractului de finanţare, un proiect integrat finanţat prin axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”, proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis pentru înfiinţarea de start up-uri, cu respectarea condiţiilor impuse în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, şi detaliate în Ghidul solicitantului – Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural”. Conform Ghidului solicitantului – Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, administratori ai schemei de antreprenoriat pot fi:

a) entităţi ale economiei sociale, reţele, uniuni, federaţii din sectorul economiei sociale;

b) furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizaţii patronale, asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie, ONG-uri;

c) autorităţi publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entităţi eligibile menţionate la lit. a) şi b) de mai sus”.

Detalii legate de buget

Bugetul propus este de aproximativ 109,46 milioane de euro. Deși o sumă de 201.000 euro poate fi alocată fiecărui proiect antreprenorial în parte, 100.000 de euro reprezintă suma maximă nerambursabilă, orice excedent fiind realizat sub formă de împrumut. În următoarele până la 30 de luni, conform realitatea.net, antreprenorii beneficiari vor trece printr-o serie de cursuri de antreprenoriat social, astfel încât să fie perfecționați în practica lor.