Actual

Se ofera calculatoare elevilor și studenților cu vârsta sub 26 de ani și cu un venit brut pe membru de familie de maxim 500 de lei

laptop
Foto: reconectat.ro

Elevii și studenții care au sub 26 de ani și un venit brut pe membru de familie de cel mult 500 lei pot fi ajutați să își cumpere calculatoare. Statul le oferă o sumă de 200 euro.

Anul trecut, Ministerul Educației a selectat aproape 2.000 de elevi pentru a primi acest sprijin financiar.

Pentru a obține această sumă, beneficiarii trebuie să completeze o cerere, pe care o vor depune la instituția de învățământ la care este înscris elevul sau studentul.

Trebuie cerere

Această cerere va fi completată de studentul care solicită acest ajutor, ori, în cazul elevilor, de un părinte. Între alte documente, dosarul trebuie să conțină o copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului sau studentului.

În cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate a părintelui sau ocrotitorului legal, aceștia trebuie să atașeze în dosar și actul care să dovedească acea calitate de ocrotitor legal.

Dosarul trebuie să mai conțină și o adeverință de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați sau surori, dar și acte doveditoare în original privind veniturile membrilor familiei.

Adeverința

De asemenea, unitățile de învățământ trebuie să elibereze o adeverință din care să rezulte media generală sau calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii, dar și o adeverință din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior.

Universitățile trebuie să elibereze studenților adeverința din care să rezulte că aceștia au promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii. Excepție de la această regulă sunt studenții din anul întâi.

Ce spune legea

Hotărârea nr. 395/2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 a intrat în vigoare de la 05 mai 2023.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

a) pentru desktop-procesor cu frecvenţă nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5″ şi rezoluţie minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;

b) pentru laptop, notebook, ultrabook şi dispozitive echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14″; rezoluţie minimum 1.366 x 768; cameră web.