Economic

Se majorează indemnizațiile pentru creșterea copilului. Liberalii propun o creștere de 3500 de lei

crește valoarea indemnizațiri cu 3500 de lei; foto: playtech.ro
FOTO: playtech.ro

Indemnizația pentru creșterea copilului se va majora în perioada următoare cu 3500 de lei de la 8500 la 12.000, dacă legea trece de votul demnitarilor. Deputații liberali au depus un proeict de lege prin carea aceștia subliniază că” Nivelul actual reprezintă un factor descurajator”. În corpul legii este precizat și cuantumul care ar urma să fie majorat dela 8500 la 12.000 de lei. 

”Arhitecții” inițiative legislative precizează că Guvernul României a impus plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului în luna august a anului 2017, prin Ordonanța de Urgență nr.82, moment de la care valoarea maximă a indemnizației nu a depășit suma de 8500 de lei.

Indemnizația ar putea crește până la 12.000 de lei

La momentul respectiv venitul minim brut pe economie a fost de 1450 de lei în timp ce rata inflației a fost de 1,3%. În momentul de față, salariul minim brut pe economie este de 3000 de lei, însă rata inflației este de zece ori mai mare, Institutul Național de Statistică a anunțat în octombrie 2022 că rata inflației a fost de 14,5%.

În expunerea de motive a legii liberalii au arătat că ”Nivelul prezent al cuantumului maxim al indemnizației pentru creșterea natalității raportat la cel al taxelor și impozitelor plătite de către cei care au salariu peste medie, reprezintă un factor descurajator.

Credem cu tărie că cine plătește taxe și impozite mari pe venituri din muncă trebuie încurajat sau încurajată și în ceea ce privește întemeierea unei familii, prin alocarea unei indemnizații corecte în raport cu contribuțiile personale plătite de-a lungul timpului către statul român.

Actele necesare pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului

Potrivit OUG nr.11/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare, indemnizația lunară poate fi obținută de către oricare dintre părinții firești ai copilului sau de către persoana care a adoptat copilul.

Mai sunt eligibili pentru obținerea alocației persoana care a fost desemnată tutore al copilului, persoana care are copilul în plasament precum și asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați.

Pentru obținerea indemnizației este nevoie ca beneficiarii să fi realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, câștiguri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit. Pot depune cererea pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului atât mama cât și tatăl copilului nou-născut. Concediu de maternitate poate fi acordat fiecăruia dintre ei.

Dosarul pentru obținerea indemnizației trebuie să conțină cerere tip pentru indemnizatie creștere copil, actul de identitate al solicitantului, al părintelui care va sta în concediul de creștere copil.De asemnea, dosarul trebuie să fie completat și cu certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ( atât în copie și cât și în original).

Dacă este cazul, trebuie depusă hotărârea judecătorească de încredințare a adopției sau decizia comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie și original).

Pentru ca dosarul să fie complet sunt necesare Livretul de familie, certificatul de căsătorie ( în copie și original), adeverința eliberată de angajator din care să rezulte că persoana îndreptățită a obținut venituri salariale impozitate în concordanță cu prevederile Codului Fiscal, cel puțin 12 luni, în ultimele doi ani de la data nașterii copilului. Valoarea veniturilor lunare se va trece separat precum și cuantumul bonurilor de masă, acolo unde este cazul).

Declarația pe proprie răspundere ( în situația în care dreptul se se solicită din partea tatălui), din declarație trebuie să rezulte dacă a beneficiat mama sau nu de concedii medicale pentru nou-născut. Nu în ultimul rând extrasul de cont bancar pe numele beneficiarului și nelipsitul dosar cu șină.

Situații excepționale

Trebui precizat că se poate obține indemnizația pentru creșterea de copil și dacă nu sunt îndeplinite condițiile anterior menționate. Prin urmare se acordă indemnizația pentru creșterea de copil și în situațiile următoare:

”ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate;

ai beneficiat de indemnizație de șomaj ai beneficiat de indemnizație creștere copil până la 2 sau 3 ani;

ai avut pensie de invaliditate;

ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului;

ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; ai avut pensie de invaliditate;

ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal au trecut cel mult 60 de zile de când ai absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă”, potrivit libertatea.ro.